GR | EN
07/05/2014

Στην Κομισιόν οι τρεις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ


Αθήνα, 7 Μαΐου 2014

 

Τις τρεις ερωτήσεις που κατέθεσε στην Κομισιόν -εκ των οποίων η μία κατεπείγουσα- για την ομηρία περίπου δύο εκατομμυρίων καταναλωτών και την πιθανή απόλυση περισσότερων από 3.000 εργαζομένων της νέας “μικρής ΔΕΗ” καθώς και την πώληση των δικτύων της ΔΕΗ σε hedge funds, παρουσίασε σήμερα σε συνάντηση στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με το προεδρείο της ο ευρωβουλευτής και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, Κρίτων Αρσένης.

Συγκεκριμένα, ο Κρίτων Αρσένης έθεσε στην Κομισιόν ζήτημα παράνομης κρατικής ενίσχυσης και παραβίασης της οδηγίας 2009/72 εξαιτίας της υποχρεωτικής μεταφοράς του 30% των καταναλωτών της ΔΕΗ στην νέα “μικρή ΔΕΗ” και της απαγόρευσης αλλαγής εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο για το σπάσιμο της ΔΕΗ ουσιαστικά απαγορεύεται στους πελάτες της λεγόμενης "μικρής ΔΕΗ" να αλλάξουν πάροχο σε αντίθεση με ό,τι προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 5 της οδηγίας 2009/72, σύμφωνα με το οποίο οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν δικαίωμα να αλλάζουν εφόσον το επιθυμούν εταιρεία μέσα σε τρεις εβδομάδες. 

Επιπλέον, ο Κρίτων Αρσένης έθεσε ζήτημα παραβίασης της οδηγίας 2001/23 που προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση πώλησης μίας επιχείρησης ή τμήματός της. Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο για τη "μικρή ΔΕΗ" καταργούνται όλες οι εργασιακές συμβάσεις των εργαζομένων που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία και ο νέος ιδιώτης ιδιοκτήτης θα είναι ελεύθερος ακόμη και να τους απολύσει. 

Τέλος, κάλεσε την Κομισιόν να πάρει θέση στο ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας καθώς κατά παρέκκλιση των τεχνικών κριτηρίων που τίθενται για την προεπιλογή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς του δικτύου των πυλώνων της ΔΕΗ ακόμη και από επενδυτή που δεν διαθέτει καμία εμπειρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως hedge funds ή off shore εταιρείες

Μετά τη συνάντηση με το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής : 

“Η κυβέρνηση θέτει σε ομηρία περίπου δύο εκατομμύρια καταναλωτές προς όφελος του νέου ιδιώτη ιδιοκτήτη της “μικρής ΔΕΗ”. Παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία και υποχρεώνει δύο εκατομμύρια καταναλωτές, που θα επιλεγούν τυχαία, να πληρώνουν τις αυξήσεις στο ρεύμα χωρίς να έχουν δυνατότητα να αλλάξουν εταιρεία. Κανείς δεν ξέρει ποιοι από τους σημερινούς καταναλωτές θα κληρωθούν για τον νέο ιδιώτη ιδιοκτήτη της “μικρής ΔΕΗ”. 

Με την κατάργηση όλων των εργασιακών συμβάσεων των εργαζόμενων της ΔΕΗ που μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, παραβιάζει επίσης την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο νέος ιδιώτης ιδιοκτήτης θα έχει στη διάθεσή του περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους της σημερινής επιχείρησης και θα είναι ελεύθερος να τροποποιήσει πλήρως τις συμβάσεις τους, ακόμη και να τους απολύσει. Τέλος, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να πουλήσει το δίκτυο των πυλώνων που μεταφέρουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κάθε σημείο της χώρας, σε εταιρείες που δεν έχουν καμία απολύτως εμπειρία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά παρέκκλιση των τεχνικών κριτηρίων.  

Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του δικτύου των πυλώνων, παραβιάζει σειρά διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η Κομισιόν πρέπει να βάλει φρένο σε μία εξόφθαλμη παρανομία.  

Πρέπει όλοι μας μαζί με τα κινήματα καταναλωτών και τους εργαζόμενους να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του δικτύου πυλώνων της χώρας, ο οποίος εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή ρεύματος στα νοικοκυριά, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος.  

Να αγωνιστούμε για να ακυρώσουμε την ομηρία των καταναλωτών, την καταπάτηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.”  

 

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο των τριών ερωτήσεων

 

1) Κατάργηση των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων που μεταφέρονται στη “μικρή ΔΕΗ” κατά παραβίαση της οδηγίας 2001/23

Κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ το νομοσχέδιο για το σπάσιμο της ΔΕΗ και τη δημιουργία μίας νέας εταιρείας, της μικρής ΔΕΗ. Στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ και θα πουληθεί σε ιδιώτες θα περιλαμβάνονται συνολικά έντεκα μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.768 μεγαβάτ, πέντε λιγνιτωρυχεία, πάνω από 3.000 εργαζόμενους αλλά και το ένα τρίτο της εμπορικής δραστηριότητας της σημερινής ΔΕΗ που ισοδυναμεί με περίπου 2 εκατομμύρια πελάτες ή περίπου 1,8 - 2 δισ. ευρώ τζίρο χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 της οδηγίας 2001/23 σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων ή τμημάτων επιχειρήσεων «τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύµβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση υφισταµένη κατά την ηµεροµηνία της µεταβιβάσεως, µεταβιβάζονται, διά της µεταβιβάσεως αυτής, στον εκδοχέα», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της ίδιας οδηγίας «η µεταβίβαση µιας επιχείρησης, µιας εγκατάστασης, ή ενός τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης, δεν συνιστά αυτή καθ’ εαυτή λόγο απολύσεως».

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Συνιστά παραβίαση των παραπάνω άρθρων της οδηγίας, το άρθρο 8 παράγραφος 5 του νομοσχεδίου σύμφωνα με το οποίο «η μεταφορά του ανωτέρου προσωπικού στη νέα εταιρία γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθμισης Νόμου, Κανονισμού, Διαιτητικής Απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασία» καταργώντας οποιαδήποτε σύμβαση των εργαζομένων;

 

2) Παράνομη κρατική ενίσχυση προς ιδιώτες στην υπό πώληση “μικρή ΔΕΗ” και παραβίαση της οδηγίας 2009/72 για τα δικαιώματα των καταναλωτών 

Κατατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ το νομοσχέδιο για το σπάσιμο της ΔΕΗ και τη δημιουργία μίας νέας εταιρείας, της μικρής ΔΕΗ. Στη νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ και θα πουληθεί σε ιδιώτες θα περιλαμβάνονται συνολικά έντεκα μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.768 μεγαβάτ, πέντε λιγνιτωρυχεία, πάνω από 3.000 εργαζόμενους αλλά και το ένα τρίτο της εμπορικής δραστηριότητας της σημερινής ΔΕΗ που ισοδυναμεί με περίπου 2 εκατομμύρια πελάτες ή περίπου 1,8 - 2 δισ. ευρώ τζίρο χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου η νέα εταιρεία θα προμηθεύει τους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους που προβλεπόταν για διάστημα 4 μηνών, ενώ η ΔΕΗ για διάστημα 6 μηνών δεν θα έχει δικαίωμα επιθετικής πολιτικής για την επαναπροσέλκυση των πελατών της. Ουσιαστικά με νόμο απαγορεύεται στους πελάτες της λεγόμενης "μικρής ΔΕΗ" να αλλάξουν πάροχο και απαγορεύει στην εναπομείνασα δημόσια ΔΕΗ για 6 μήνες να δώσει προσφορά για να τους επαναφέρει.

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή: συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση υπό την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ η υποχρεωτική παροχή του 30% του πελατολογίου της ΔΕΗ στην νέα εταιρεία; Έχει ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη διάταξη;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 οδηγίας 2009/72 για τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς ενέργειας «τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι: α) όταν οι καταναλωτές επιθυμούν, τηρώντας τους όρους των συμβάσεων, να αλλάξουν προμηθευτή, η αλλαγή θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο διαχειριστή μέσα σε τρεις εβδομάδες». Συνιστά η υποχρεωτική μεταφορά πελατών και η απαγόρευση αλλαγής εταιρείας παραβίαση του συγκεκριμένου άρθρου της οδηγίας; 

 

3) Πώληση του δικτύου της ΔΕΗ σε hedge funds κατά παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ενεργειακή ασφάλεια 

Ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ η πρόσκληση για την πώληση του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Ο ΑΔΜΗΕ είναι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου υψηλής τάσης της Ελλάδας και υπεύθυνος για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΑΔΜΗΕ μόνο για το 2013 ανήλθε σε περίπου 119 εκ. Ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων του ΑΔΜΗΕ που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και τον ελληνικό προϋπολογισμό ανήλθε στα 544 εκ. Ευρώ.

Η πώληση από το ελληνικό Δημόσιο του δικτύου ηλεκτρισμού της χώρας αντιβαίνει το δημόσιο συμφέρον. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού 1083/2006 η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών Ταμείων σε επένδυση υποδομής διατηρείται «μόνον εάν, εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωσή της, δεν υποστεί σημαντική τροποποίηση η οποία προκαλείται από αλλαγή στη φύση της κυριότητας στοιχείου υποδομής». Με βάση το ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: Είναι σύμφωνη με το άρθρο 57 του Κανονισμού 1083/2006 η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των υποδομών που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια;  

H πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά τη μεταβίβαση του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Προβλέπει κατά παρέκκλιση των τεχνικών κριτηρίων που τίθενται για την προεπιλογή των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, τη δυνατότητα εξαγοράς του ακόμη και από επενδυτή που δεν διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να είναι οποιοδήποτε hedge fund ή off shore.

Δεδομένου ότι το δεκαετές πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας περιλαμβάνει επενδύσεις για τη διασύνδεση της Εύβοιας, των Κυκλάδων και της Κρήτης ύψους 2,5 δισ. Eυρώ, ερωτάται η Επιτροπή: είναι σύμφωνη με την οδηγία 2005/89 για την ενεργειακή ασφάλεια και την οδηγία 2009/72 για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η πώληση του ΑΔΜΗΕ σε fund που δεν πληροί τα τεχνικά κριτήρια του διαγωνισμού;