GR | EN
13/09/2011

Θέμα: Έγκριση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα θαλάσσια πτηνά


Έχουν υπάρξει σοβαρές καθυστερήσεις και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στην τήρηση των προθεσμιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών σχετικά με την έγκριση από μέρους της Επιτροπής του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών σε αλιευτικά εργαλεία.

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην έγκριση του σχεδίου δράσης και ότι το σχέδιο δράσης θα δημοσιευθεί πράγματι στο 4ο τρίμηνο του 2011, όπως προβλέπεται στο νομοθετικό σχέδιο της ΓΔ MARE;

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι το σχέδιο δράσης θα απαιτήσει τροποποιήσεις των συναφών κανονισμών για την αλιεία, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του;


Απάντηση της κ. Δαμανάκη εξ ονόματος της Επιτροπής (24.10.2011)

Ένας βασικός στόχος της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής είναι η εφαρμογή μιας οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.Αυτό περιλαμβάνει την παροχή προστασίας για τα θαλασσοπούλια, τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ορατών και εμβληματικών δεικτών της υγείας των ωκεανών. Ως πρώτο βήμα για την εξασφάλιση της προστασίας αυτής, η Επιτροπή προτίθεται να εκδόσει ανακοίνωση, τον Δεκέμβριο του 2011, η οποία θα έχει ως στόχο τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.Θα είναι ένα προαιρετικό μέσο, στο πλαίσιο της ΕΕ και της διεθνούς αλιευτικής νομοθεσίας, των συμβάσεων και συμφωνιών περί αλιείας (π.χ. OSPAR , σύμβαση της Βαρκελώνης και Σύμβαση της Βόννης ) και της προώθησης της εφαρμογής των υφιστάμενων απαιτήσεων στο πλαίσιο της περί πτηνών οδηγίας (2009/147/ΕΚ ) μέσα από ένα συνδυασμό δεσμευτικών και μη δεσμευτικών μέτρων.Τα δεσμευτικά μέτρα θα περιλαμβάνουν τα υφιστάμενα μέτρα που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης (π.χ. Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) βάσει της οδηγίας για τα πτηνά ή τα υφιστάμενα τεχνικά μέτρα), ενώ τα μη δεσμευτικά μέτρα θα περιλαμβάνουν συστάσεις για τα μέτρα περιορισμού και τα επίπεδα παρακολούθησης που τα κράτη μέλη καλούνται να υιοθετήσουν για να προστατεύσουν τα θαλασσοπούλια.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης θα διέπεται από τα ευρήματα της εκτίμησης των επιπτώσεων που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στην Επιτροπή Εκτίμησης Επιπτώσεων τον Οκτώβριο. Η εκτίμηση των επιπτώσεων βασίζεται στα συμπεράσματα εξωτερικά ανατεθείσας μελέτης που εκπονήθηκε από την Ομάδα Εκτίμησης των Θαλάσσιων Πόρων (Marine Resources Assessment Group/MRAG) τον Μάιο, καθώς και δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2010.

Τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής θα πρέπει να ακολουθούν μια βήμα προς βήμα προσέγγιση και ενδέχεται να απαιτούν αλλαγές εν ευθέτω χρόνω στους σχετικούς κανονισμούς της αλιείας. Τα μέτρα αυτά θα συμπληρώνουν την υφιστάμενη προστασία των θαλασσοπουλιών που παρέχεται ήδη στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέτρων των τεχνικών κανονισμών, της οδηγίας για τα πτηνά και στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών που η Ένωση έχει συνάψει με περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας.

 

Tags: