GR | EN
19/01/2011

Θέμα: Η κατάσταση σχετικά με την προετοιμασία για την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 σχετικά με την ξυλεία


Θέμα: Η κατάσταση σχετικά με την προετοιμασία για την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 σχετικά με την ξυλεία

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 αποτελεί ένα μοναδικό μέσο για την καταπολέμηση της αποψίλωσης παγκοσμίως και τη διασφάλιση της νομιμότητας στην ευρωπαϊκή αγορά ξυλείας.

Εντός των προσεχών δύο ετών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα νέο σύστημα δέουσας επιμέλειας, οι βασικές λεπτομέρειες του οποίου θα οριστούν σε μια σειρά από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (παραδείγματος χάριν, το άρθρο 6, παράγραφος 3, σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των κινδύνων και το άρθρο 8, παράγραφος 7, σχετικά με τις διαδικασίες όσον αφορά την αναγνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργανισμών παρακολούθησης).

1. Ποια μέτρα έχει λάβει έως σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία των προαναφερθεισών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων;

2. Τι κατευθυντήριες γραμμές έχει παράσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη για την προετοιμασία της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010;

3. Συντονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια πορεία δράσης για τα κράτη μέλη; Εάν ναι, τι περιλαμβάνει;


Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Όσον αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010(1), σχετικά με την ξυλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή έχει λάβει τα ακόλουθα μέτρα:

— ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης για την εξέταση και τη σύγκριση των συστημάτων που βασίζονται στην έννοια της δέουσας επιμέλειας και τα οποία χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές εταιρίες για να εξακριβώσουν τη νομιμότητα των προϊόντων τους και να μελετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση και την αναγνώριση τρίτων φορέων που έχουν επωμιστεί ορισμένες ευθύνες βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ,

— θα εκτελέσει σειρά συναντήσεων διαβουλευτικού χαρακτήρα με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και με άμεσα ενδιαφερόμενους την άνοιξη του 2011 για να συζητηθούν θέματα σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού καθώς και την προπαρασκευή των αναγκαίων κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το θεματολόγιο της συνάντησης καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη μέλη. Τα αποτελέσματα από τις συναντήσεις διαβουλευτικού χαρακτήρα θα ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη της τελικής έκθεσης,

— συνέταξε φυλλάδιο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ για να εξηγήσει τα κύρια χαρακτηριστικά του κανονισμού στο κοινό,

— εμπειρογνώμονες από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος πραγματοποίησαν συχνά συναντήσεις με άμεσα ενδιαφερομένους για να εξηγήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού και να απαντήσουν σε ερωτήσεις,

— η Επιτροπή ετοιμάζει και θα δημοσιεύσει στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος κατάλογο συχνών ερωτήσεων. Διαθέτει ήδη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις και να εκφράσουν απόψεις.

Κατά τη σύνταξη λεπτομερών κανόνων, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή FLEGT(2), όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ως άνω κανονισμού. Έχουν προγραμματιστεί επίσης πολλές συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής κατά το 2011.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά.

(2) Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο.

 

Tags: Δάση