GR | EN
05/08/2011

Η γενοτοξική δράση του φυτοφαρμάκου Imidacloprid


Δημοσιευμένη έρευνα (Stivaktakis et al., 2010) αποδεικνύει τη γενοτοξική δράση σε in vitro πείραμα του νεονικοτινοειδούς φυτοφαρμάκου Imidacloprid σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα παρουσία νιτρικού καλίου (KNO3). Συγκεκριμένα σε καλλιέργεια ανθρώπινων λεμφοκυττάρων στο εργαστήριο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το Imidacloprid που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως γενοτοξικό για τον άνθρωπο όταν αλληλεπιδράσει με το KNO3 εισέρχεται στα λεμφοκύτταρα προκαλώντας μεταλλάξεις. Το KNO3 που θεωρείται ακίνδυνος περιβαλλοντικός παράγοντας για τον άνθρωπο, απαντά στα επεξεργασμένα τρόφιμα ως συντηρητικό, ενώ τα νιτρικά (NO3) απαντούν σε μεγάλες ποσότητες στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Η αντίδραση του Imidacloprid με τα νιτρικά και τα νιτρώδη είναι πιθανό να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Δεδομένου ότι η συνεργιστική δράση του Imidacloprid με το KNO3 μπορεί να είναι γενοτοξική για τον άνθρωπο και να προκαλέσει μεταλλάξεις που πιθανά να οδηγήσουν σε καρκινογενέσεις καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για τις συνεργιστικές δράσεις του imidacloprid και των νεονικοτινοειδών γενικότερα με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

Είναι σε γνώση της παρόμοιες έρευνες για την γενοτοξική δράση του Imidacloprid και των νεονικοτινοειδών εν γένει στον άνθρωπο;
Προτίθεται να χρηματοδοτήσει ανεξάρτητες έρευνες για τις επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών στην ανθρώπινη υγεία;
Σκοπεύει με βάση την αρχή της προφύλαξης να προβεί στην απαγόρευση του Imidacloprid ή/και άλλων νεονικοτινοειδών μέχρι να υπάρξουν επαρκείς έρευνες που να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία;

Απάντηση του κυρίου Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει τη δημοσιευμένη έρευνα για το imidacloprid στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής.

Η Επιτροπή θα ζητήσει από το κράτος μέλος - εισηγητή (Γερμανία), που ήταν υπεύθυνο για την αρχική αξιολόγηση, να διατυπώσει τη γνώμη του για τα πορίσματα της δημοσιευμένης έρευνας και θα φέρει το θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Η έγκριση μιας ουσίας μπορεί να επανεξεταστεί, αν από την πείρα που θα προκύψει από τη χρήση της έρθουν στο φως στοιχεία για αρνητικές επιδράσεις της. Ωστόσο, στη φάση αυτή, και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή δεν θεωρεί ενδεδειγμένη την απαγόρευση της χρήσης του imidacloprid και/ή άλλων νεονικοτινοειδών.

Στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΠΠ6, 2002-2006(1)) καταρτίστηκε, βάσει του σχεδίου FOOTPRINT, εκτενής βάση δεδομένων για τις ιδιότητες των φυτοφαρμάκων, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για την επίδραση του νεονικοτινοειδούς imidacloprid στην υγεία(2). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το εν λόγω φυτοφάρμακο δεν μπορεί να θεωρηθεί καρκινογόνο.

Επί του παρόντος, το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΠΠ7, 2007-2013) δεν χρηματοδοτεί ειδικές έρευνες για τον προσδιορισμό του αντικτύπου των νεονικοτινοειδών στην υγεία του ανθρώπου. Ωστόσο, χρηματοδοτούνται δραστηριότητες συνεργατικής έρευνας για την κατάρτιση μοντέλων έκθεσης και εκτίμησης επικινδυνότητας για τα προϊόντα φυτοπροστασίας.

1 http://cordis.europa.eu/lifescihealth/home.html

2 http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/