σε ,

Έλληνες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, αγρότες, εθελοντές δασοπυροσβέστες συζητάνε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αγροτικές και δασικές εκπομπές

Διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ελληνικούς φορείς διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης με αφορμή την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις χρήσεις γης, την αλλαγή των χρήσεων γης και τη δασοκομία (LULUCF), στην οποία είναι εισηγητής.Στη διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι παραγωγικών κλάδων (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος), εκπρόσωποι της δασικής υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιβαλλοντικών οργανώσεων και τέλος εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Ομάδων Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης.

Στη συνέχεια ακολούθησε ημερίδα την οποία συντόνισε ο Κρίτων Αρσένης με κεντρικούς ομιλητές εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αγροτικών συνδικαλιστικών ενώσεων Copa-Cogeca, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των βιομηχανιών ξυλείας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:

“Το διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύεται από την ατμόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης και αποθηκεύεται στα δέντρα, στα συνακόλουθα προϊόντα ξύλου, σε άλλα φυτά καθώς και στα εδάφη. Συνεπώς στα δάση, τις καλλιεργήσιμες αλλά και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις απαντώνται ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα οι οποίες απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα κατά την χρήση γης, την αλλαγή της χρήσης γης λόγω δόμησης ή άλλων δραστηριοτήτων αλλά και της αναδάσωσης.

Η μέτρηση των εκπομπών που προκύπτουν από τις χρήσεις γης, την αλλαγή των χρήσεων γης και τη δασοκομία μπορεί να αποτελέσει σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τους Έλληνες παραγωγούς που απασχολούνται στη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τη δασοκομία. Στα πλαίσια του “πρασινίσματος” της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους παραγωγούς για τη δέσμευση του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία μέσω του τομέα LULUCF με στόχο το μετριασμό και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τα κίνητρα αυτά πέρα από τα οικονομικά οφέλη που θα έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, μεταξύ άλλων, θα εμπλουτίζονται τα αποθέματα άνθρακα στις χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις, ενώ θα υπάρξουν παράλληλα οφέλη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Είναι σημαντικό δε να διευκρινιστεί ότι η μέτρηση των εκπομπών που προκύπτουν από τον τομέα LULUCF δε θα επιφέρει κανένα διοικητικό φόρτο στους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους δασοκτήμονες καθώς θα αφορά τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Δε θα υπάρχει επίσης καμία απαίτηση για αναφορές και κανένας έλεγχος σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.