σε , ,

Ένταξη επένδυσης Τοπλού στο «fast track»

Σκιές διαπλοκής παρατηρούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στις 12 Φεβρουαρίου 2013 κατατέθηκε στο ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) κατά της απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, με την οποία εντάχθηκε στις διαδικασίες «fast track» που προβλέπονται από το Ν. 3894/2010 το επενδυτικό σχέδιο «ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ». Το επενδυτικό σχέδιο αφορά την τουριστική ανάπτυξη πέντε ξενοδοχείων, συνολικής δυναμικότητας 1 936 κλινών, στη χερσόνησο Σίδερο του δήμου Σητείας που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA (GR 4320006). Η προσφυγή κατατέθηκε από κατοίκους της περιοχής στην οποία σχεδιάζεται να γίνει η επένδυση.Οι προσφεύγοντες κάτοικοι κατέθεσαν επίσης αίτηση να τους χορηγηθούν από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων διοικητικά έγγραφα που αφορούν την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω, ενώπιον του δικαστηρίου, τους λόγους της προσφυγής τους. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αυτά είναι η αίτηση της εταιρείας προς την ελληνική διοίκηση και οι εισηγήσεις οργάνων του ελληνικού δημοσίου σχετικά με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση των κατοίκων για τη χορήγηση των εγγράφων αυτών απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι δεν διαθέτουν έννομο συμφέρον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,

— Παραβιάζει η άρνηση παροχής των συγκεκριμένων πληροφοριών την οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης του Άαρχους;

Επιπλέον, ο βασικός εταίρος και διαχειριστής (managing senior partner) της δικηγορικής εταιρείας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας που σχεδιάζει την επένδυση στην Κρήτη ως νομικός σύμβουλός της στην Ελλάδα, συμμετέχει ταυτόχρονα ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ) της υπηρεσίας «Invest in Greece» του υπουργείου. Το ΔΣ ενέκρινε στη συνεδρίαση της 18.9.2012 την εισήγηση της «Invest in Greece» σχετικά με το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

— Παραβιάζει τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου το γεγονός ότι η έγκριση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου από τη Διυπουργική Επιτροπή βασίστηκε σε εισήγηση του «Invest in Greece» εγκεκριμένη από το ΔΣ στο οποίο συμμετέχει το συγκεκριμένο μέλος;