σε , , ,

Αδιανόητη, αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη απειλή για την ελληνική φύση η νομιμοποίηση του κυνηγιού με γεράκια – Ψεύδεται η κυβέρνηση!

Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κ.Αρσένης: “Αδιανόητη, αδικαιολόγητη και ανεπίτρεπτη απειλή για την ελληνική φύση η νομιμοποίηση του κυνηγιού με γεράκια – Ψεύδεται η κυβέρνηση!”
  • Η νομιμοποίηση της ιερακοθηρίας απειλεί την εναπομείνασα ισορροπία της ελληνικής πανίδας
  • Η κυβέρνηση επαναφέρει σε ισχύ χουντική διάταξη του 1969 (περί “κυνηγετικών κυνών”) που είχε καταργηθεί με νόμο το 1998
  • Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος είπε ψέματα στη Βουλή, ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν εισάγει την ιερακοθηρία, αλλά την περιορίζει
Τον σοβαρό κίνδυνο για την ισορροπία της φυσικής πανίδας που αποτελεί η ιερακοθηρία επισήμανε ο Κρίτων Αρσένης σε επίκαιρη ερώτησή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, που απαντήθηκε από τον Υφυπουργό Περιβαλλοντος κ. Οικονόμου στις 25.5.20.

Όπως επισήμανε, καταρχήν, η ιερακοθηρία ενσωματώθηκε στο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο μέσω εκπρόθεσμης τροπολογίας, χωρίς να συζητηθεί ούτε στην δημόσια διαβούλευση, ούτε στην ακρόαση φορέων στη Βουλή.

Κατά δεύτερον, το γεράκι που κυρίως χρησιμοποιείται γι αυτόν τον σκοπό δεν αποτελεί μέρος της ορνιθοπανίδας μας. Οπότε η εκτροφή και απελευθέρωση του στην ελληνική φύση θα στρεβλώσει γρήγορα την οικολογική ισορροπία, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα την εξέλιξη με τους αγριόχοιρους.

Κατά τρίτον, υπάρχουν αποδείξεις ότι στην Ελλάδα, χώρα που ανθεί το παράνομο εμπόριο μεταναστευτικών πουλιών, κυνηγοί συλλαμβάνουν γεράκια στη φύση και τα εκπαιδεύουν μέσα από μεθόδους βασανιστηρίων (κρέμασμα ανάποδα σε σκοινί, στέρηση ύπνου κτλ)

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Δημήτρης Οικονόμου υποστήριξε ότι υπάρχει ήδη, εδώ και χρόνια, νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την ιερακοθηρία και ότι η Οδηγία 147/2009, περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εντάσσει την ιερακοθηρία στην αποδεκτή θηρευτική δραστηριότητα.

Ο Κ.Αρσένης τόνισε ότι ο Υφυπουργός διαστρέβλωσε το περιεχόμενο της οδηγίας, καθώς, «σύμφωνα με την Οδηγία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ρυθμιστής του περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση ξενικών ειδών, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική!» και σχετικά με τον ελληνικό Νόμο σημείωσε: «Σε ποιο νομικό πλαίσιο αναφέρεστε; Στο άρθρο για το κυνήγι που υπογράφει ο δικτάτορας Παπαδόπουλος;»

Ψεύδεται ο Yφυπουργός.

Σημειώνεται ότι στο Ν.2637/1998, (που ήρθε να τροποποιήσει το χουντικό ν.δ.86/1969) και συγκεκριμένα στο άρθρο 57, που πραγματεύεται εκ νέου τα περί καταφυγίων θηραμάτων και άγριας πανίδας, καταργείται με απόλυτη σαφήνεια η χουντική πρόβλεψη για ιερακοθηρία (παρ.11 του αρ. 255).

Ψεύδεται, λοιπόν, ο κύριος Υφυπουργός όταν υποστηρίζει στη Βουλή: «Δεν είναι κάτι καινούργιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει όλα τα είδη κυνηγιού και την ιερακοθηρία. Εμείς βάζουμε πρόσθετες προϋποθέσεις για λόγους ασφαλείας».

Ψεύδεται διπλά όταν αναπαράγει τα αποκυήματα της φαντασίας των ιερακοθήρων, ότι η ιερακοθηρία συνιστάται για λόγους υγείας και δημόσιας ασφάλειας, αεροπορικής ασφάλειας κλπ αντιγράφοντας διαστρεβλωμένο το άρθρο 9 της Οδηγίας περί Προστασίας της Ορνιθοπανίδας. Βάσει αυτού τα Κράτη Μέλη δύναται να παρεκκλίνουν από την εφαρμογή ενός υγιούς πλαισίου προστασίας και διαχείρισης της ορνιθοπανίδας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους υγείας και δημόσιας ασφάλειας, αεροπορικής ασφάλειας κλπ. Η καταχρηστική διαστρέβλωση με σκοπό την παραπλάνηση ταιριάζει στην εποχή του μεσαίωνα και της ιερακοθηρίας όχι όμως στην Ευρώπη του σήμερα όπου η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί καθολική προτεραιότητα.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα της επίκαιρης ερώτησης: