σε , ,

Αδιαφανείς σχέσεις της τρόικας με εταιρείες συμβούλων και δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα

Δημοσιεύματα σε ελληνικά ΜΜΕ και συγκεκριμένα στο περιοδικό «Βημαγκαζίνο» της 12.12.2012 και στην ιστοσελίδα «tovima.gr» της 16.10.2012, κάνουν λόγο για συνεχή επικοινωνία για πολλούς μήνες ελληνικών εταιρειών συμβούλων και δικηγορικών γραφείων με την τρόικα, στην οποία συμμετέχει η Επιτροπή. Τονίζεται επιπλέον ότι οι εταιρείες αυτές έχουν πετύχει σε αρκετές περιπτώσεις να διαμορφώσουν τις θέσεις της τρόικας, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της με την ελληνική κυβέρνηση, προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων που εκπροσωπούν. Στην P-001864/2011 ερώτησή μου, είχα επισημάνει ότι ο εκπρόσωπός της Επιτροπής στην τρόικα, μετά από συνομιλίες του με τους, κατά δήλωσή του, «πιο σημαντικούς ανθρώπους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός πολιτικής», υποστήριξε δημόσια την καθολική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την πώληση παραλιών για την ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας.

Το μοντέλο της τουριστικής κατοικίας συνεπάγεται την ανάπτυξη «ιδιωτικών χωριών», χωρίς την εφαρμογή κανόνων πολεοδόμησης και θεωρείται ο κύριος λόγος κατάρρευσης της ισπανικής οικονομίας εξαιτίας των εκατομμυρίων απούλητων κατοικιών. Λίγους μήνες αργότερα, η τουριστική κατοικία θεσπίστηκε με τον ν. 4002/11. Τη συγκεκριμένη περίοδο ετοιμάζεται το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από την αρμόδια υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη η περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας.

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 298 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης πρέπει να στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση, ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχουν εγγραφεί στο ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας εταιρείες συμβούλων και δικηγορικά γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα;

2. Έχουν έρθει σε επικοινωνία εκπρόσωποι της Επιτροπής που μετέχουν στην τρόικα με εταιρείες συμβούλων και δικηγορικά γραφεία στην Ελλάδα; Μπορεί η Επιτροπή να διαθέσει τη σχετική λίστα επαφών σε εφαρμογή του άρθρου 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του Κανονισμού (EK) αριθ. 1049/2001;

3. Μπορεί να γνωστοποιήσει τη λίστα επαφών της τρόικας με ιδιωτικούς φορείς από τον Μάιο του 2010 έως σήμερα;

 

 

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα και η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να αξιολογούνται με βάση τις δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με την επιβαλλόμενη από τη Συνθήκη υποχρέωση να αποφεύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 126 της ΣΛΕΕ, καθώς και με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου, η επιλογή του τρόπου διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών και, στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των περιουσιακών στοιχείων ή εταιρειών του Δημοσίου που θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν καθώς και του τρόπου ιδιωτικοποίησής τους αποτελεί αποκλειστικά μέριμνα εκάστου κράτους μέλους.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής διατηρούν τακτικές και άμεσες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, περιλαμβανομένων πολιτικά διορισμένων αξιωματούχων και δημοσίων υπαλλήλων, με σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) συστάθηκε με σκοπό την εκτέλεση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης με επαγγελματικό και διαφανή τρόπο. Στο ταμείο παρέχουν στήριξη διάφοροι τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι που έχουν προσληφθεί με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν διατηρούν επαφές με τους συμβούλους αυτούς.