σε

Ακτινογραφία της Κυβέρνησης το νομοσχέδιο για την ΔΕΗ

Κατάργηση ΑΣΕΠ, διάλυση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και ιδιωτικοποίηση ανεξαρτήτως αν ωφελεί το Δημόσιο ή όχι.

Απόσπασμα από την παρέμβασή μου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου στις 19 Νοεμβρίου 2019.