σε

Αναιρούν την προστασία της παλιάς ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα για να επεκτείνουν το Διυλιστήριο

Τα ΕΛΠΕ αγοράσαν πάμφθηνα το παλιό εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ στην πόλη της Ελευσίνας σαν ζώνη προστασίας της πόλης σε περίπτωση ατυχήματος. Τώρα θέλουν να επεκτείνουν το διυλιστήριο τους εκεί, λες και δεν χρειάζεται πλέον η πόλη προστασία. Ενώ ο χώρος έχει κηρυχθεί διατηρητέος, λόγω των ιστορικών κτιρίων, έρχεται η Υπουργός Πολιτισμού, σε εκδήλωση για την Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, να ανακοινώσει την απόσυρση της κήρυξης αυτής. Λέει όμως και αναλήθειες για να δικαιολογηθεί, ότι τάχα δεν είχε υπογραφεί η κήρυξη από την προηγούμενη υπουργό. Κατήγγειλα την Πέμπτη στην ολομέλεια την εξυπηρέτηση συμφερόντων από το Υπουργείο και κατέθεσα και την υπογεγραμμένη απόφαση στα πρακτικά.

Απόσπασμα από την εισήγησή μου στην ολομέλεια της Βουλής στις 15 Νοεμβρίου 2019.