σε , ,

Ανεξέλεγκτη η καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην ΕΕ

Στρασβούργο, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Την αδυναμία ελέγχου της καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) καθώς και τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης διασποράς τους στο φυσικό περιβάλλον φέρνει στο προσκήνιο με ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, ζητώντας την επιβολή ευρωπαϊκού μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία ΓΤΟ. Ζητά επίσης την επιβολή ποινικών κυρώσεων στις εταιρίες βιοτεχνολογίας, προϊόντα των οποίων εντοπίστηκαν να διακινούνται και να καλλιεργούνται παράνομα στην ΕΕ.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Η είδηση του εντοπισμού μη εγκεκριμένων ΓΤ ποικιλιών πατάτας σε γεωργικές καλλιέργειες στη Σουηδία σοκάρει. Αν σε αυτή την υποδειγματικά ευνομούμενη χώρα της ΕΕ δεν μπορεί να ελεγχθεί η καλλιέργεια και διασπορά παράνομων μεταλλαγμένων προϊόντων, τότε γίνεται ξεκάθαρο ότι η ΕΕ δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τους πολίτες της, από μη εγκεκριμένες ποικιλίες μεταλλαγμένων. Η μη εγκεκριμένη πειραματική ποικιλία πατάτας Amadea εντοπίστηκε διάσπαρτα σε ΓΤ καλλιέργειες της εγκεκριμένης προ εξαμήνου ποικιλίας πατάτας Amflora,  λίγες ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης της γερμανικής εταιρείας BASF στην Επιτροπή, για την έγκριση της Amadea και χωρίς ακόμη να έχουν διερευνηθεί πλήρως οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Το περιστατικό ελευθέρωσης στο περιβάλλον, διαμέσου της σποράς, της πατάτας Αmadea, έρχεται να προστεθεί σε πλήθος άλλων αντίστοιχων περιστατικών εντός και εκτός ΕΕ. Σύμφωνα με στοιχεία των ΜΚΟ Greenpeace & GeneWatch UK, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη αρκετά περιστατικά επιμολύνσεων από την ελευθέρωση ΓΤΟ. Αυτές αφορούν ακούσιες ή εκούσιες επιμολύνσεις γειτονικών καλλιεργειών, τροφίμων, σπόρων, ζωοτροφών κ.α. από εγκεκριμένες ή μη ΓΤ ποικιλίες. Αντίστοιχες περιπτώσεις επιμολύνσεων έχουν καταγραφεί και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ φαίνεται να αδυνατεί να ελέγξει την καλλιέργεια των ΓΤΟ με  άγνωστες συνέπειες  στην υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και στη βιοποικιλότητα. Επιπλέον, ενώ η ΕΕ εγκρίνει έως σήμερα τα ΓΤΟ με βάση την παραδοχή ότι δεν γίνεται μεταφορά ΓΤ υλικού από τις ζωοτροφές στα ζώα, πρόσφατη έρευνα της επιστημονικής ομάδας του καθηγητή Tudisco από το Πανεπιστήμιο της Νάπολη εντόπισε μεταλλαγμένο γονίδιο ζωοτροφής, όχι μόνο στο γάλα της κατσίκας, αλλά και στο κρέας των κατσικιών που θήλαζε ΓΤ. Την ιδία στιγμή, ενώ 80-90% των ζωοτροφών περιέχουν μεταλλαγμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και η συντηρητική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, αρνείται το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουμε ποια  προϊόντα προέρχονται από ζώα που εκτρέφονται με μεταλλαγμένα.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και συγκεκριμένα με την Αρχή της Προφύλαξης πρέπει να επιβληθεί μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία ΓΤΟ, έως ότου υπάρξουν επαρκή και αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία για τις επιπτώσεις των μεταλλαγμένων στην ανθρώπινη υγεία. Την ίδια στιγμή η Οδηγία 2001/18/ΕΚ και ο Κανονισμός 1829/2003/EK για τους ΓΤΟ υπαγορεύει την επιβολή άμεσων κυρώσεων στις εταιρίες που απελευθέρωσαν ΓΤΟ εντός ΕΕ χωρίς προηγούμενη έγκριση.”