σε

“Απάντηση” για τα ρέματα της Αττικής από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος

«Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε» απάντησε ούτε λίγο ούτε πολύ ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος στην ερώτησή μου για τον σχεδιαζόμενο εγκιβωτισμό των τελευταίων φυσικών ρεμάτων της Αθήνας. Και όμως, ανεξαρτήτως αν σφυρίζουμε αδιάφορα, τα συγκεκριμένα έργα παραβιάζουν σειρά ευρωπαϊκών οδηγιών, αυξάνουν την έκθεση σε πλημμυρικό κίνδυνο και στην κλιματική αλλαγή. Εκκρεμεί η απάντηση του Υπουργείου σε γραπτό, αναλυτικό μου ερώτημα.

Επίκαιρη ερώτησή μου στην ολομέλεια της Βουλής για τα θέμα των ρεμάτων της Αττικής και απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δημήτρη Οικονόμου στις 18 Οκτωβρίου 2019