σε , ,

Απαγόρευση νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων και καταλογισμός ευθυνών στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες για το σύνδρομο κατάρρευσης των μελισσιών

Υπερψηφίστηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαντικές τροπολογίες του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη γνωμοδότηση σχετικά με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα. Με τις τροπολογίες αυτές κατονομάζονται οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες και τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα ως υπαίτιοι της εξασθένισης της υγείας των μελισσών, ενώ αφήνεται ανοικτό το ενδεχόμενο της αρνητικής επίδρασης και της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, παρά την αντίδραση των συντηρητικών κομμάτων του Κοινοβουλίου, εγκρίθηκαν οι τροπολογίες του Κρίτωνα Αρσένη που ζητούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, που έχουν στις μέλισσες οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, και την επιβολή μορατόριουμ στην καλλιέργεια τους στην περίπτωση που οι εν λόγω έρευνες αποκαλύψουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών.

Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν και άλλες τροπολογίες του Κρίτωνα Αρσένη με τις οποίες ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει την “αρχή της προφύλαξης” και να επιβάλει πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων έως ότου αποδειχθεί από ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες ότι η χρήση τους δεν προκαλεί τοξικότητα στις μέλισσες, στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία λόγω χρόνιας έκθεσης. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη διεξαγωγής ανεξάρτητης μακροπρόθεσμης έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης των μελισσών σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα στον προσανατολισμό τους.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:

Είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ υπερψηφίζει τροπολογία για την επιβολή μορατόριουμ στις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες στην περίπτωση που αποδειχθεί πως έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις μέλισσες. Με αυτή την κίνησή της, η Επιτροπή Περιβάλλοντος δηλώνει την ανησυχία της για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των ΓΤΟ στις μέλισσες και γενικότερα. Ο αγώνας κατά των ΓΤΟ κερδίζει συνεχώς έδαφος στην ΕΕ όπως δείχνει και πρόσφατη ανακοίνωση του γερμανικού κολοσσού, της BASF, που παρασκεύασε την ΓΤ πατάτα Amflora, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέα σχέδια παραγωγής ΓΤΟ στην ΕΕ λόγω της αρνητικής αντιμετώπισης που αντιμετωπίζουν οι ΓΤΟ σε πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα ενσωματωθεί σε ένα τελικό ψήφισμα που θα συντάξει η Επιτροπή Γεωργίας και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο.