σε , ,

Απαγόρευση της δραστικής ουσίας glyphosate του ζιζανιοκτόνου Roundup μέσω της άμεσης επαναξιολόγησης

Έρευνα Ισπανών επιστημόνων (Sanchís et al., 2011) αποδεικνύει ότι το glyphosate, δραστική ουσία του ζιζανιοκτόνου Roundup με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως διαφεύγει στα υπόγεια ύδατα. Η έρευνα που διεξήχθη σε 11 περιοχές στην Καταλονία επιβεβαίωσε την παρουσία του glyphosate στο 41% των δειγμάτων των υπόγειων υδάτων, με τα μεγαλύτερα επίπεδα να εμφανίζονται σε περιοχές με εντατική καλλιέργεια. Η έρευνα τεκμηριώνει για πρώτη φορά στην Ευρώπη την παρουσία του glyphosate στα υπόγεια ύδατα, ενώ τονίζει τον κίνδυνο για την κατάληξή του στο πόσιμο νερό καταρρίπτοντας τους αντίθετους ισχυρισμούς της παρασκευάστριας εταιρείας Monsanto. Επιστημονικές μελέτες συνδέουν το glyphosate με καρκινογενέσεις, αναπαραγωγικές, νευρολογικές και ενδοκρινικές διαταραχές στον άνθρωπο αλλά και με δυσμενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ενώ το ενοχοποιούν και για τη δημιουργία ανθεκτικών ζιζανίων.

Παρά την αποδεδειγμένη τοξικότητα του και την καταχώρησή του στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ ως ουσία υποκείμενη σε επανεξέταση για πιθανό χαρακτηρισμό ως “ουσία προτεραιότητας” ή ως “επικίνδυνη ουσία προτεραιότητας” η Επιτροπή μετέφερε τη προθεσμία αξιολόγησής του από το 2012 στο 2015. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και στην ΕΕ δεν καλλιεργούνται φυτά που να έχουν τροποποιηθεί γενετικά (ΓΤΟ) ώστε να είναι ανθεκτικά στο glyphosate, ήδη διενεργούνται δοκιμές πεδίου σε έξι κράτη μέλη, με τις αντίστοιχες αιτήσεις για έγκριση να βρίσκονται στη διαδικασία της αδειοδότησης. Σε περίπτωση έγκρισης, αναμένεται αύξηση της χρήση του glyphosate στην ΕΕ. Υπό το φως των νέων δεδομένων και σε συνδυασμό με τα έως τώρα επιστημονικά στοιχεία είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην εγκρίνει τις αιτήσεις για καλλιέργεια ΓΤΟ με ανοχή στο glyphosate και να προβεί σε απαγόρευση μέσω της επιτάχυνσης της επαναξιολόγησης του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι εν γνώσει της η συγκεκριμένη έρευνα;
  2. Υπό το φως των νέων επιστημονικών στοιχείων θα προβεί σε απαγόρευση της ουσίας glyphosate;
  3. Σκοπεύει να απορρίψει τις αιτήσεις για καλλιέργεια ΓΤΟ με ανοχή στο glyphosate δεδομένων των αποδεδειγμένων αρνητικών επιπτώσεων που έχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον;