σε ,

Απαγόρευση της εξόρυξης μετάλλων με χρήση κυανίου

Κρίτων Αρσένης (S&D ).

– Κυρία Πρόεδρε, κύρια Επίτροπε,

μετά το Τσερνομπίλ, κατανοήσαμε όλοι τον πυρηνικό κίνδυνο. Το 2000 όμως προκλήθηκε η δεύτερη μεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή στην ιστορία της Ευρώπης – και ίσως παγκοσμίως – από το ατύχημα Baia Mare στη Ρουμανία, στο οποίο αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι. Διέρρευσαν από εξορυκτική μονάδα χρυσού 100.000 κυβικά μέτρα νερού με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κυανίου και άλλων βαρέων μετάλλων στον ποταμό Tisla και από εκεί στον Δούναβη, πλήττοντας εκτός από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σερβία, σκοτώνοντας δεκάδες χιλιάδες ψάρια και δηλητηριάζοντας το πόσιμο νερό.

Η μόλυνση της τροφικής αλυσίδας στις άμεσα πληγείσες περιοχές υπήρξε μακροχρόνια. Η Ουγγαρία ανέφερε 1.367 τόνους νεκρών ψαριών. Πάνω από 100 άτομα, κυρίως παιδιά, δηλητηριάστηκαν και νοσηλεύτηκαν άμεσα έχοντας καταναλώσει τα μολυσμένα ψάρια.

Παρόλα αυτά, η εξόρυξη χρυσού με την χρήση κυανιούχων διαλυμάτων, όχι μόνο συνεχίζεται, όχι μόνο δεν απαγορεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά οι σχετικές επενδύσεις επιδοτούνται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξόρυξη συνεχίζεται ή προγραμματίζεται να ξεκινήσει στη Σουηδία, Φινλανδία, Σλοβακία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ελλάδα, ενώ απαγορεύεται δια νόμου στην Ουγγαρία, την Τσεχία και μέσω νομολογίας στη Γερμανία.

Αγαπητοί συνάδελφοί, ο καιρός που ανταλλάσσαμε θέσεις απασχόλησης εις βάρος του τοπικού περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ακόμη και η οικονομική βιωσιμότητα της συγκεκριμένης δραστηριότητας θα κατέρρεε, εάν εφαρμόζαμε την αρχή της πρόληψης και την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Κάθε οικονομική δραστηριότητα είναι ευπρόσδεκτη, εφόσον συνάδει με την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών. Όταν όμως χρησιμοποιούμε κυάνιο, θέτουμε σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο τόσο το περιβάλλον, όσο και την υγεία των πολιτών.

Επίτροπε Malmström, είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε ότι έχουμε επαρκή και ισχυρή νομοθεσία και ότι ένα νέο Baia Mare δεν θα επαναληφθεί αυτή τη φορά στη Σουηδία, την Φινλανδία, την Βουλγαρία ή την Ελλάδα; Αγαπητή Επίτροπε ζητώ από την Επιτροπή να αποδείξει ότι τιμά τις δεσμεύσεις που ανέλαβε μόλις πριν από δύο μήνες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενώνω τη φωνή μου με τις φωνές των τοπικών κοινωνιών που υφίστανται πρώτες τις συνέπειες και με τους αγώνες των περιβαλλοντικών κινημάτων και ζητώ την άμεση απαγόρευση της χρήσης κυανίου για την εξόρυξη χρυσού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.