σε ,

Απαιτείται μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων

Βρυξέλλες, 04 Αυγούστου 2010

 

Επείγουσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μετά την έγκριση 6 νέων ποικιλιών ΓΤ καλαμποκιού

Το θέμα των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την επιστημονικά αναξιόπιστη μεθοδολογία στην οποία βασίζονται οι ευρωπαϊκές εγκρίσεις γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) θέτει με επείγουσα ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, ζητώντας την άμεση ανάκληση των έως σήμερα εγκρίσεων ΓΤΟ και την επιβολή ενός ευρωπαϊκού μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία ΓΤΟ.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Για πρώτη φορά τα τελευταία 12 χρόνια, η ΕΕ προχώρησε φέτος σε έγκριση επτά γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (πατάτα Amflora και έξι ΓΤ ποικιλίες καλαμποκιού). Την ίδια στιγμή πρόσφατες επιστημονικές μελέτες καταρρίπτουν το σκεπτικό των έως σήμερα ευρωπαϊκών εγκρίσεων γενετικά τροποποιημένων προϊόντων. Συγκεκριμένα αμφισβητείται η ευστάθεια του βασικού κριτηρίου για την έγκριση των ΓΤΟ, της αρχής της «ουσιαστικής ισοδυναμίας» μεταξύ συμβατικών και ΓΤ οργανισμών, ενώ αποδεικνύεται η μεταφορά ΓΤ DNA από ΓΤ ζωοτροφές τόσο στο αίμα και στο γάλα της κατσίκας που τράφηκε από αυτές, όσο και στα μικρά της μέσω του θηλασμού.

Μετά την πρόσφατη έγκριση των έξι ΓΤ καλαμποκιών η Επιτροπή συνεχίζει με τη στάση της να τροφοδοτεί υπόνοιες ότι δεν αποφασίζει με γνώμονα τη δημόσια υγεία και τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες και την αρχή της προφύλαξης θα πρέπει άμεσα η Επιτροπή να προβεί σε ανάκληση των έως σήμερα εγκρίσεων και στην επιβολή μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία ΓΤΟ στην ΕΕ, έως ότου επαναξιολογηθεί η αξιοπιστία των μηχανισμών ελέγχου της ασφάλειας των ΓΤΟ για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και αποκλειστεί κάθε πιθανότητα μεταφοράς γενετικά τροποποιημένων γονιδίων στην τροφική αλυσίδα.

Η ασφάλεια της δημόσιας υγείας των Ευρωπαίων πολιτών και η προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι διαπραγματεύσιμες και δεν επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο πειραματισμών».