σε ,

Απαιτούνται εγγυήσεις όχι απλά καλές προθέσεις για την ασφαλή καταστροφή των χημικών της Συρίας

Στρασβούργο, 12 Μαρτίου 2014

Σαφείς και συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι τα χημικά όπλα της Συρίας και τα λύματά τους δεν θα απορριφθούν στη θάλασσα, ζήτησε από την Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για τις εξωτερικές σχέσεις, Κάθριν Άστον, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης. Η Κάθριν Άστον απαντώντας σε προηγούμενη ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη για την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας, ανοικτά της Κρήτης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει πρόθεση απόρριψης των χημικών ουσιών ή των λυμάτων τους στη θάλασσα».

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής επανήλθε με ερώτηση ζητώντας από την Κάθριν Άστον -πέρα από τις καλές προθέσεις- να δοθούν εγγυήσεις ότι τα χημικά δεν θα απορριφθούν στη Μεσόγειο. Επιπλέον, ζήτησε σε κάθε περίπτωση να οριστούν ανεξάρτητοι επιστήμονες από τις χώρες που μπορούν να πληγούν ως παρατηρητές που θα εγγυηθούν ότι τα χημικά δεν θα απορριφθούν στη θάλασσα.

Αμφισβητεί δε την αντικειμενικότητα της επιλογής τόπου και μεθόδου καταστροφής επισημαίνοντας ότι  μέχρι τη στιγμή που η Αλβανία απέρριψε την καταστροφή των χημικών στο έδαφός της, η διεθνής κοινότητα είχε επιλέξει να τα καταστρέψει με άλλη μέθοδο στη ξηρά. Μόνο αφού η Αλβανία απέρριψε το αίτημα καταστροφής τους στην επικράτειά της, προκρίθηκε η υδρόλυση εν πλω ανοικτά της Κρήτης.

Ακολουθεί το  πλήρες κείμενο της ερώτησης του Κρίτωνα Αρσένη προς την Κάθριν Άστον:

“Σε προηγούμενη ερώτησή μου σχετικά με την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος για τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ κ. Άστον απάντησε ότι έχουν ληφθεί «όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφαλή και περιβαλλοντικά ορθή καταστροφή όλων των κατηγοριών συριακών χημικών ουσιών».

Επισήμανε επίσης ότι όλα αυτά τα μέτρα περιλαμβάνονται σε «σειρά δημοσίων εγγράφων του Οργανισμού για την απαγόρευση των χημικών όπλων (ΟΑΧΟ)».

Επιπλέον, διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει πρόθεση απόρριψης χημικών ουσιών ή των λυμάτων τους μετά από υδρόλυση στη θάλασσα».

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί για την ασφαλή καταστροφή των χημικών όπλων; Θα βρίσκονται πάνω στο πλοίο παρατηρητές-ανεξάρτητοι επιστήμονες από τις χώρες που ενδέχεται να πληγούν για να εγγυηθούν ότι η καταστροφή των όπλων τηρεί κατά γράμμα τα μέτρα ασφαλείας, στα οποία αναφέρεται η Ύπατη Εκπρόσωπος;

Σε ποια δημόσια έγγραφα είναι δημοσιευμένα τα μέτρα;

Στην απάντησή της η Ύπατη Εκπρόσωπος αναφέρεται σε πρόθεση μη απόρριψης των χημικών ουσιών ή των λυμάτων τους στη θάλασσα. Είναι σε θέση πέρα από καλές προθέσεις να εγγυηθεί ότι δεν θα απορριφθούν χημικές ουσίες ή λύματα στη θάλασσα; Ποιες είναι οι συγκεκριμένες εγγυήσεις;

Πώς τεκμηριώνεται ότι η υδρόλυση εν πλω είναι η βέλτιστη μέθοδος και το μέσο της Μεσογείου η βέλτιστη τοποθεσία, όταν μόλις πριν λίγους μήνες είχε προταθεί η Αλβανία ως τόπος καταστροφής των χημικών με μια εντελώς διαφορετική χερσαία μέθοδο καταστροφής; Η μέθοδος και ο τρόπος καταστροφής που τελικά επιλέχθηκαν βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία ή στην απόρριψη της προηγούμενης πρότασης από την αλβανική κυβέρνηση;”