σε ,

Ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα απέναντι στις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

Με ευρεία διακομματική συναίνεση υπερψηφίστηκαν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 12 τροπολογίες του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη στην Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με τις οποίες ζητείται η λήψη μέτρων για την προστασία της Μεσογείου και της Ελλάδας από τις επερχόμενες αλλαγές. Με τις τροπολογίες αυτές επισημαίνεται ότι οι χώρες της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην Κλιματική Αλλαγή και αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρές επιπτώσεις όπως εντεινόμενη λειψυδρία, ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και μείωση της αγροτικής παραγωγής κατά 25% μέχρι το 2080.

Οι τροπολογίες, επιπλέον, υπογραμμίζουν τον μείζονα ρόλο της προστασίας της βιοποικιλότητας και των χερσαίων και θαλάσσιων φυσικών οικοσυστημάτων στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και ζητούν τη διασφάλιση της εδαφικής σύνδεσης μεταξύ των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Τέλος, τονίζεται η σημασία των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της αντοχής των οικοσυστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και ζητείται οι κατευθύνσεις αυτές να γίνονται σεβαστές εκ μέρους της ΕΕ σε όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Είχε προηγηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2010, η ομόφωνη υπερψήφιση της Γνωμοδότησης που είχε συντάξει ο Κρίτων Αρσένης για την Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε: «Η Κλιματική Αλλαγή θα έχει δραματικές επιπτώσεις για την Ελλάδα αν δεν μεταβούμε άμεσα στην ενεργειακή απεξάρτηση από τον άνθρακα και στο σεβασμό των οικοσυστημάτων. Αν δεν μετατρέψουμε τη γεωργία μας, τον τουρισμό μας, τις μετακινήσεις και την ενεργειακή μας παραγωγή σε δραστηριότητες μηδενικών εκπομπών, θα χρειαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής των σημερινών παιδιών να εγκαταλείψουμε περιοχές της χώρας μας, είτε λόγω της ανόδου της στάθμης, είτε λόγω της ξηρασίας και λειψυδρίας. Οι επιστημονικές έρευνες υπολογίζουν ότι στα επόμενα 70 χρόνια 3.200 πολίτες στο πιο αισιόδοξο σενάριο και 159.400 στο πιο απαισιόδοξο, θα πλήττονται κάθε χρόνο από πλημμύρες λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Βρισκόμαστε στο προτελευταίο στάδιο διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Απαιτείται να ετοιμαστούμε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής την ερχόμενη τριακονταετία. Όμως επείγει να υλοποιήσουμε άμεσα μέτρα για την αναστροφή της Κλιματικής Αλλαγής, γιατί αλλιώς οι επιπτώσεις που θα ακολουθήσουν από τα μέσα προς τα τέλη του αιώνα στην πράξη δεν θα είναι αντιμετωπίσιμες».