σε ,

Βασικοί στόχοι της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του CITES

Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της ομάδας S&D . – Κύριε Πρόεδρε, με κάλυψε ο κ. Leinen για τα υπόλοιπα, οπότε θα εστιαστώ κυρίως στο θέμα του τόννου.

Πραγματικά ας δούμε το θέμα από την επιστημονική άποψη. Ο ερυθρός τόννος κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση. Για τον λόγο αυτό η απόλυτη προστασία από το διεθνές εμπόριο, δηλαδή το εμπόριο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση. Η επιστημονική γραμματεία του CITES, σε ανακοίνωσή της την προηγούμενη εβδομάδα, προτείνει την ένταξη του τόννου στο appendix I, που σημαίνει την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου.

Λέει συγκεκριμένα ότι: “the Secretariat concurs with the majority of FAO ad hoc expert advisory panel that these species meet the criteria for inclosing appendix I. Την πρόταση αυτή δηλαδή την στηρίζει στην αντίστοιχη του FAO η οποία βασίζεται στην αντίστοιχη πρόταση του ICCAT.

Το επιστημονικό τμήμα της συζήτησης είναι, λοιπόν, λυμένο. Ας το εξετάσουμε από πολιτικής και κοινωνικής άποψης. Τα αποθέματα τόννου καταρρέουν. Οι επιστημονικοί φορείς στηρίζουν ότι εάν δεν απαγορευθεί το διεθνές εμπόριο, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει κόκκινος τόννος. Η ρύθμιση της αλιείας δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής ν’ αποδώσει. Αντί για τους 19.000 τόνους κόκκινου τόννου, όπως πρότεινε το ICCAT για το 2008, υπολογίζεται ότι αλιεύθηκαν 50.000 τόνοι.

Εμείς προτείνουμε να σταματήσει το διεθνές εμπόριο σήμερα, που προλαβαίνουμε να σώσουμε τον τόννο· να συνεχίσει το εμπόριο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δεν επηρεάζεται άλλωστε από το CITES και, την ίδια στιγμή, να αποζημιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του αλιείς και τις επιχειρήσεις που θα πληγούν από την απαγόρευση των εξαγωγών.

Ως ομάδα S & D έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία. Έτσι θα αποκατασταθούν τα αποθέματα κόκκινου τόννου και θα ξεκινήσει ξανά το εμπόριο. Προς αυτή την κατεύθυνση, κατ’ εξαίρεση, έχει προβλεφθεί να επιτρέπεται η άμεση άρση της απαγόρευσης του διεθνούς εμπορίου μόλις αποκατασταθούν τα αλιεύματα τόννου αντί της σταδιακής που προβλέπεται για τα υπόλοιπα είδη. Αν δεν απαγορευθεί το διεθνές εμπόριο, τότε τα αποθέματα κόκκινου τόννου θα καταρρεύσουν, ο αλιευτικός κλάδος θα καταστραφεί οριστικά και τότε κανείς δεν θα δικαιούται αποζημίωση.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αν πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε τους αλιείς πρέπει να υποστηρίξουμε την ένταξη του κόκκινου τόννου στο appendix I της Σύμβασης του CITES. Αλλιώς θα χαθούν οριστικά θέσεις απασχόλησης και ένα πανέμορφο και μοναδικό είδος ζωής.