σε ,

Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο

Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της ομάδας S&D .

– Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, η Μεσόγειος αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι του πλανήτη μας, μόλις το 1% περίπου της θαλάσσιας περιοχής, είναι όμως πάρα πολύ πλούσια, έχει το 8% με 9% της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Το 50% των αλιευτικών σκαφών της Ευρώπης βρίσκονται στη Μεσόγειο, το 60% της εργασίας και της απασχόλησης στην αλιεία λαμβάνει χώρα στη Μεσόγειο αλλά, δυστυχώς, το 54% των αλιευμάτων υπεραλιεύεται και το 32% με 36% των αλιευμάτων βρίσκεται εκτός βιολογικών ορίων. Τι φταίει; Προφανώς η αποτυχία της έως σήμερα κοινής αλιευτικής πολιτικής, η μη εφαρμογή, πολλές φορές, των κοινών μας αποφάσεων αλλά, κυρίως, και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε χωρίς να σεβόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα, αποφάσεις που λαμβάνουμε υποκινούμενοι από κακώς νοούμενα εθνικά συμφέροντα.

Το 2006 η Επιτροπή προσπάθησε να διορθώσει τα προβλήματα της Μεσογείου. Είχαμε τον κανονισμό για την αλιεία στη Μεσόγειο, όμως τα προβλήματα δεν σταματάνε μόνο στο τί κάνουμε εμείς, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αλιεία στη Μεσόγειο και το μέλλον των αλιευμάτων εξαρτάται από το τί κάνουμε όλες οι μεσογειακές χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι σ’ αυτόν τον κοινό μας πλούτο και, εάν δεν δράσουμε από κοινού, ο πλούτος αυτός κινδυνεύει άμεσα.

Προχωρήσαμε στην πρώτη ανάγνωση της έκθεσης αυτής και μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι το Συμβούλιο, το οποίο απουσιάζει σήμερα απ’ αυτήν την αίθουσα, είχε μια ακατανόητη εμμονή στα θέματα της προώθησης των μέτρων εφαρμογής (implementing measures). Το Συμβούλιο πρέπει να καταλάβει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να εφαρμοστεί και θα πρέπει να δεχθεί το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να συμμετέχει στις αποφάσεις αυτές και να δεχτεί τα μέτρα κατ’ εξουσιοδότηση (delegated acts).