σε ,

Δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009

Κρίτων Αρσένης (S&D )

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για μια ακόμη χρονιά ο ευρωπαϊκός Νότος πλήττεται δυσβάσταχτα από καταστροφικές πυρκαγιές. Αντίστοιχες μεγάλες πυρκαγιές έλαβαν τόπο στις ΗΠΑ και άλλες χώρες του ανεπτυγμένου και του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Αναμφίβολα η κλιματική αλλαγή απειλεί τα δάση στη Μεσόγειο και σε άλλα κρίσιμα σημεία του πλανήτη. Αλλά και η καταστροφή των δασών της Μεσογείου καταστρέφει την ικανότητα των φυσικών οικοσυστημάτων να απορροφούν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα ως φυσικές αποθήκες. Απαιτούνται ευρωπαϊκές πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, αλλά και οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες οι οποίες, όπως η Ελλάδα αυτή τη χρονιά, αντιμετωπίζουν τις πιο βαριές επιπτώσεις.

Αναμφίβολα σε συγκεκριμένες χώρες παρουσιάστηκαν τεράστιες αδυναμίες στο συντονισμό των μηχανισμών δασοπροστασίας, της πολιτικής προστασίας αλλά και στη λήψη μέτρων πρόληψης που δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθούν. Φαίνεται επίσης ότι τα δάση που βρίσκονται στη ζώνη τριών ωρών από μεγάλα αστικά κέντρα, ή σε τουριστικές περιοχές, απειλούνται συχνότερα από φωτιές. Πολλοί νοιώθουν ότι μπορούν να έχουν προσωπικά οφέλη από την καταστροφή των δασών. Μπορούν να «φυτεύουν» σπίτια και άλλες κατασκευές πιο γρήγορα από ό,τι τα κράτη μέλη και τα φυσικά οικοσυστήματα μπορούν να φυτεύουν δέντρα στα καμένα.

Πολλές φορές υπάρχουν εθνικές νομοθεσίες που καλλιεργούν τέτοιες νοοτροπίες και στέλνουν λάθος μηνύματα. Μια ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των δασών, για την αποκατάσταση των καμένων, για τη δάσωση περιοχών ακριβώς στα πλαίσια της ευρωπαϊκής συμβολής στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι απολύτως αναγκαία. Όπως είναι και ένας ευρωπαϊκός συντονισμός των δράσεων πρόληψης, αντιμετώπισης πυρκαγιών, αποκατάστασης δασών και δάσωσης νέων περιοχών.

Και πρέπει να τα δρομολογήσουμε άμεσα, ιδιαίτερα εν όψει των καθοριστικών για το μέλλον του πλανήτη μας διαπραγματεύσεων στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Εκεί θα ζητήσουμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες να προστατεύσουν τα τροπικά δάση· θα θίξουμε το κρίσιμο ζήτημα της συμβολής της καταστροφής των δασών στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εμείς αυτοί που θα δώσουμε το παράδειγμα, εξασφαλίζοντας την απόλυτη προστασία των απειλούμενων δασών, των απειλούμενων δικών μας δασών στην Ευρώπη που είναι τα μεσογειακά δάση.