σε

Δυο χρόνια άδεια στους γονείς η απάντηση στο δημογραφικό!

Συμφωνούμε όλοι ότι το θέμα είναι τεράστιο, νιώθουμε ανήμποροι να το αντιμετωπίσουμε και παραιτούμαστε από την προσπάθεια.

Καμιά φορά οι λύσεις ξεκινάνε από την καρδία μας. Τι αγαπάμε πιο πολύ στον κόσμο; Τα παιδιά μας. Αλήθεια έχουμε χρόνο να παίξουμε μαζί τους; Έχουμε χρόνο να τα πάρουμε αγκαλιά όσο θα θέλαμε και θα θέλανε. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι ιδιαίτερα στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού αυτή η αγκαλιά και φροντίδα είναι θεμελιώδους σημασίας για να κτίσει γερά θεμέλια. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ζωής.

Τι σχέση έχει αυτό με την δημογραφική κάμψη; Άμεση. Στις σημερινές συνθήκες εργασίας οι γονείς δεν διαθέτουν τον απαραίτητο για την υγεία των παιδιών τους χρόνο διάδρασης, αγκαλιάς και παιχνιδιού. Αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή ενός ζευγαριού να κάνει ένα ή περισσότερα παιδιά. Προσωπικά, αν και πάντα ήθελα δεύτερο παιδί, δεν θα λάμβανα αυτή την απόφαση το ίδιο εύκολα αν δεν είχαμε στο σπίτι την βοήθεια των γονιών της συντρόφου μου.

Την ίδια στιγμή, πόσες γυναίκες δεν κάνουν παιδιά επιλέγοντας την καριέρα. Η εργασία και η γονεικότητα είναι έννοιες αντιθετικές στο μυαλό του συγχρόνου εργαζόμενου. Πρέπει να τις γεφυρώσουμε αν θέλουμε ευτυχισμένους γονείς, υγιεί παιδιά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.

Προτείνω την θέσπιση δικαιώματος άδειας με πλήρεις αποδοχές και για τους δύο γονείς κατά τον πρώτο χρόνο κάθε παιδιού. Επίσης 4ωρό εργασίας με πλήρεις αποδοχές και για τους δύο γονείς κατά το δεύτερο χρόνο κάθε παιδιού. Το δικαίωμα θα αφορά και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και τους ανέργους. Στις μικρές επιχειρήσεις, το κόστος θα καλυφθεί από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις θα συμμετέχουν μερικώς στα έξοδα και οι μεγάλες πλήρως. Το δημοσιονομικό κόστος θα είναι υψηλό αλλά θα αντισταθμίζεται από την δημιουργία τουλάχιστον 100.000 θέσεων απασχόλησης και κατά συνέπεια, αύξηση εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αύξηση φορολογικών εσόδων και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας μέσω της αύξησης της κατανάλωσης. Θα αποτελέσει ανάχωμα προς το brain drain και την μετανάστευση νέων στο εξωτερικό και ναι, θα τονώσει την γεννητικότητα στην Ελλάδα.Προφανώς οι λύσεις δεν θα σταματήσουν εδώ, αλλά θα πρέπει να αφορούν και την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών για κάθε παιδί που αποκτούν, ξεκινώντας από το πρώτο. Όμως, καταθέτω αυτή την πρόταση στο δημόσιο διάλογο για να ξεκινήσουμε να συζητάμε επί λύσεων και όχι αδιεξόδων.