σε ,

Δυσμενείς επιπτώσεις του PFOA στην ανθρώπινη υγεία

Mελέτες συνδέουν το υπερφθορο-οκτανοϊκό οξύ (PFOA), με μείωση της γονιμότητας, χαμηλό βάρος γέννησης, αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης αρθρίτιδας, αλλαγές στα επίπεδα των θυροειδικών ορμονών και τέλος καρκίνο του προστάτη. Λόγω της τοξικότητας του η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) κατέταξε το PFOA στις πιθανώς καρκινογόνες για τον άνθρωπο ουσίες με απαγόρευση της χρήσης του έως το 2015. Σε έκθεση που συντάχθηκε το 2010 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι το PFOA δεν πληρεί τα κριτήρια σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του REACH για ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία (ΑΒΤ) ή για άκρως ανθεκτική και άκρως βιοσυσσωρεύσιμη ουσία (αΑαΒ). Ωστόσο στην ίδια έκθεση τονίζεται ότι υπάρχει επιστημονική διχογνωμία και αβεβαιότητα σχετικά με τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Την ίδια στιγμή, πληθώρα μελετών καταδεικνύει ότι το PFOA έχει ιδιότητες ορμονικού διαταράκτη, είναι τοξικό, ανθεκτικό, ευρέως διαδεδομένο στο περιβάλλον και βιοσσυσωρεύεται στην άγρια πανίδα και τους ανθρώπους, όπου παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να μεταβολίζεται.Υπό το φως της αρχής της προφύλαξης η Επιτροπή οφείλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της EPA και να λάβει χωρίς καθυστέρηση τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης του PFOA.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Προτίθεται να συμπεριλάβει το PFOA στην υποψήφια λίστα του REACH ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία λόγω των αποδεδειγμένα ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών της ιδιοτήτων και εφόσον ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Άρθρου 57 στοιχείου στ);
  2. Εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης και αντικατάστασης της ουσίας PFOA με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες;