σε ,

ΕΕ – Μαυριτανία Αλιευτική Συμφωνία Σύμπραξης

Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της ομάδας S&D .

– Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών για το ψήφισμα για τη Μαυριτανία, έρχεται ακριβώς να καλύψει ένα κενό. Μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχουμε έναν ξεκάθαρο ρόλο του Κοινοβουλίου, έναν ρόλο συναπόφασης στα ευρωπαϊκά θέματα· το Κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει συμφωνίες και διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες. Όμως, ο ρόλος αυτός του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν έχουμε έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση, εάν δεν έχουμε έγκαιρη και πλήρη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και εάν οι συμφωνίες αυτές δεν διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο πριν αρχίσει η περίοδος εφαρμογής τους.

Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες της Επιτρόπου, τις οποίες αναγνωρίζουμε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Το Κοινοβούλιο καλείται να επικυρώσει τις συμφωνίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη εδώ και ένα χρόνο, δεν ενημερώνεται με επίσημο τρόπο για την πορεία των διαπραγματεύσεων και τελευταία αντιμετωπίζει δυσκολία πρόσβασης σε κείμενα που αφορούν την αξιολόγηση των επιπτώσεων, της πορείας και της εφαρμογής προηγούμενων συμφωνιών.

Χρειάζεται ν’ αλλάξουμε πάρα πολλά στις αλιευτικές μας συμφωνίες. Πρέπει ν’ αλιεύουμε εκεί όπου υπάρχει πλεόνασμα αλιευμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούμε την αρχή της προφύλαξης, πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε στην πράξη την παράνομη και άναρχη αλιεία, πρέπει στην ουσία οι συμφωνίες να έχουν και αναπτυξιακά οφέλη για τις χώρες με τις οποίες συνάπτεται συμφωνία. Ειδικά στη Μαυριτανία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τόσο λόγω της παράνομης αλιείας όσο και λόγω της καταχρηστικής χρήσης εργαλείων. Πραγματικά, ο ρόλος και η παρέμβαση του Κοινοβουλίου θα είναι υπέρ της επίτευξης καλύτερων γενικότερα συμφωνιών που πρέπει όμως, όπως στην προκειμένη περίπτωση της Μαυριτανίας, να εφαρμοστούν σωστά.