σε ,

Εισαγωγή στην ΕΕ γουνών ζώων που συλλαμβάνονται με χρήση παγίδων με σιαγόνες και βρόχους

Η χρήση παγίδων με σιαγόνες για τη θήρα ζώων έχει απαγορευθεί στην ΕΕ από το 1991. Απαγορεύτηκε ταυτόχρονα η εισαγωγή γουνών ζώων που συλλαμβάνονται με χρήση παγίδων με σιαγόνες εκτός της ΕΕ. Όμως, επιτρέπεται η εισαγωγή γουνών ζώων που συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Καναδά υπό τον όρο ότι ο Καναδάς καταβάλλει προσπάθειες για την εξέλιξη μη βάναυσων παγίδων. Θεσπίστηκαν επίσης διάφορα «πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης», βάσει των οποίων ο Καναδάς έπρεπε να συμμορφωθεί προς τους κανόνες κατά τη χρήση παγίδων με σιαγόνες και βρόχων.Σύμφωνα με το άρθρο 5(2)(β) της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2004 (COM(2004)0532 – 2004/0183(COD)), από αυτά τα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης απορρέει ότι έως και το 20 % των παγιδευθέντων ζώων δαγκώνει τον εαυτό του με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό, κάταγμα, ρήξη τενόντων ή συνδέσμων, μείζονα περιοστική εκδορά, οφθαλμική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της διάρρηξης του κερατοειδούς, και ακρωτηριασμό.

Ενόψει των ανωτέρω:

  1. Αποτελεί πρόθεση της Επιτροπής η επ’ αόριστον αποδοχή των εισαγωγών με βάση τα κριτήρια που συγκαταλέγονται στις υπάρχουσες συμφωνίες;
  2. Πώς θα εξασφαλίσει η Επιτροπή το σεβασμό των πρότυπων μη βάναυσης παγίδευσης που έχουν θεσπιστεί;