σε ,

Εκδήλωση του Κρίτωνα Αρσένη με την UNESCO και τη Μαρία Δαμανάκη στο ΕΚ για την προστασία των ωκεανών

Βρυξέλλες, 06 Μαρτίου 2011

Την προστασία των ωκεανών ενόψει της Διεθνούς Συνδιάσκεψης του Ρίο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία τους στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής είχε ως θέμα η εκδήλωση που διοργάνωσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, από κοινού με την UNESCO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων Μαρία Δαμανάκη, εκπρόσωποι της UNESCO, της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής (IOC), διακεκριμένοι επιστήμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν κάποια από τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τους ωκεανούς και τους ανθρώπους που εξαρτώνται από αυτούς, όπως η οξίνιση, και παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες λύσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Με αφορμή την ημερίδα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Οι ωκεανοί είναι ζωτικοί για την επιβίωση κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη μας καθώς ρυθμίζουν το κλίμα και τον κύκλο του νερού, παράγουν οξυγόνο, ενώ δεσμεύουν και αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα. Καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης, φιλοξενούν το 90% των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη, με καινούργια είδη να ανακαλύπτονται στα βάθη τους κάθε χρόνο, ενώ πάνω από 500.000.000 αλιείς σε όλο το πλανήτη εξαρτώνται οικονομικά από αυτούς. Ωστόσο, οι κρίσιμοι για την ύπαρξή μας ωκεανοί βρίσκονται σε κίνδυνο. Η χρόνια υπεραλίευση και η υποβάθμιση των ψαρότοπων έχει οδηγήσει στην κατάρρευση των ιχθυαποθεμάτων παγκοσμίως, με τους αλιείς να πλήττονται οικονομικά διότι δεν μπορούν πια να ψαρεύσουν.

Η ρύπανση απειλεί με “ασφυξία” τους ωκεανούς. Την ίδια στιγμή, καταστροφικά ατυχήματα όπως η πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπου του Μεξικού έχουν ολέθριες συνέπειες για τους θαλάσσιους οργανισμούς και τα ενδιαιτήματα τους. Μεταξύ άλλων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η οξίνιση των ωκεανών, άμεση απόρροια της Κλιματικής Αλλαγής, υπονομεύουν την ικανότητα των ωκεανών να συντηρούν τη θαλάσσια ζωή. Οι ανεξέλεγκτες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν τεράστιο κόστος για την υγεία των ωκεανών με δραματικές επιπτώσεις στη συνέχιση της αλιείας, του τουρισμού και άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων για την “αιμοδότηση” των παράκτιων και νησιωτικών κοινοτήτων αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Η απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση των ωκεανών αποτελεί απάντηση και στην οικονομική κρίση. Καταφύγια αλιευμάτων, η δημιουργία ταμείου για τους ωκεανούς, η παρακολούθηση των ωκεανών σε παγκοσμία κλίμακα είναι κάποια από τα μέτρα που επείγουν. Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Ρίο θα αγωνιστούμε για να γίνουν σημαντικά βήματα προς την υλοποίηση τους”.