σε ,

Ελευθερία μετακίνησης στους Ευρωπαίους ασθενείς

Στρασβούργο, 19 Ιανουαρίου 2011

 

Δηλώσεις με αφορμή την υπερψήφιση της έκθεσης για τη “Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη”

Σε συμφωνία κατέληξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την Οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οδηγία δίνει την δυνατότητα σε κάθε ασθενή στην Ευρώπη να επιλέγει ο ίδιος τον τόπο που θα λάβει υγειονομική περίθαλψη, ενώ τα έξοδα αυτής, θα καλύπτονται από το Κράτος Μέλος ασφάλισης του ασθενούς, έως το πόσο που προβλέπεται στη χώρα προέλευσης για αντίστοιχη θεραπεία.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ασθενείς θα πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση μεταφοράς σε νοσοκομείο του εξωτερικού και θα λαμβάνουν γραπτή βεβαίωση με το χρηματικό ποσό που θα τους επιστραφεί από το ασφαλιστικό τους ταμείο, βάσει εθνικού τιμολογίου. Κάθε Κράτος Μέλος καλείται να ορίσει ένα ή περισσότερα εθνικά σημεία επαφής που θα παρέχουν πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη των πολιτών, τις προϋποθέσεις, τους ισχύοντες κανονισμούς για την κάλυψη των εξόδων, κτλ. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με μέσα προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία, διευκολύνοντας έτσι περισσότερο την ελευθερία στη μετακίνηση των ασθενών.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κρίτων Αρσένης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει μια πολύ κρίσιμη έκθεση, μία Οδηγία που αντιμετωπίζει τα προβλήματα για τη χρήση υπηρεσιών υγείας άλλων Κρατών Μελών. Οι διασυνοριακές υπηρεσίες υγείας χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές περιπτώσεις, όμως η έκθεση ρυθμίζει και εναρμονίζει τους όρους χρήσης τους σε όλη την Ευρώπη. Το πιο σημαντικό είναι πάντα οι υπηρεσίες υγείας να είναι υψηλής ποιότητας, δωρεάν και τοπικές. Η Οδηγία δίνει το δικαίωμα χρήσης υπηρεσιών υγείας άλλων χωρών, το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε περιπτώσεις σπάνιων παθήσεων και νέων θεραπειών. Θεωρώ επίσης σημαντικές τις αναφορές για τη χρήση ιαματικών και θερμών πηγών, μιας υπηρεσίας υγείας χαμηλού κόστους με ιδιαίτερη προληπτική αλλά και θεραπευτική δράση. Η προώθηση της προληπτικής δράσης των ιαματικών θεραπειών μπορεί να αποβεί χρήσιμη για τη δημόσια υγεία και να εξοικονομήσει πολύτιμους πόρους για τα ασφαλιστικά ταμεία, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία στην κρίσιμη οικονομική περίοδο που διανύουμε

Επίτροπε Ντάλι, σας καλώ να λάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για την προώθηση της χρήσης ιαματικών θερμών πηγών πανευρωπαϊκά».