σε ,

Ελληνικοί υγρότοποι: η ρύπανση και η δόμηση απειλούν κρίσιμους συμμάχους μας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Οι υγρότοποι είναι πολλαπλά σημαντικοί για τον καθένα μας ξεχωριστά. Σε παγκόσμια κλίμακα μας προσφέρουν υπηρεσίες που αποτιμώνται σε τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, παρέχοντας μεταξύ άλλων πόσιμο νερό, προστασία από πλημμύρες και δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Με τον πληθυσμό της Γης να αναμένεται να φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια το 2050 και τις αυξημένες πιέσεις στους υδατικούς πόρους που αυτό συνεπάγεται, η ανάγκη να προστατεύσουμε τους υγροτόπους δεν ήταν ποτέ πιο επιτακτική. Η σημερινή ημέρα μας δίνει την αφορμή να σκεφτούμε τη σημασία της προστασίας των ελληνικών αλλά και των παγκόσμιων υγροτόπων, που αποτελούν αναντικατάστατους συμμάχους μας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Στους υγροτόπους της Ελλάδας είναι αποθηκευμένοι έως και 300 εκατομμύρια τόνοι άνθρακα. Με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ, αυτό ισοδυναμεί με 1,1 δις τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Οι ετήσιες εκπομπές της Ελλάδας από ανθρωπογενείς δραστηριότητες το 2007 ήταν περίπου 110 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Με λίγα λόγια, η διατήρηση των ελληνικών υγροτόπων προστατεύει τη Γη από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ίσες με τις ετήσιες εκπομπές έως και 10 χωρών σαν την Ελλάδα.

Ωστόσο, οι υγρότοποι της Ελλάδας συνεχίζουν να υποβαθμίζονται, απειλούμενοι κυρίως από τη δόμηση, τη ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, την αποξήρανση και μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τη λαθροθηρία. Εκτιμάται ότι μέχρι τη δεκαετία του ’70 αποξηράνθηκε το 75% των ελληνικών υγροτόπων. Σήμερα υγρότοποι προστατευόμενοι από τη διεθνή συνθήκη Ραμσάρ αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς πιέσεις. Η λίμνη Κορώνεια, βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη κατάσταση, ενώ η πολύτιμη ορνιθοπανίδα του Αμβρακικού κινδυνεύει από λαθροθήρες.

Η προστασία των υγροτόπων είναι αναγκαία για να διασφαλίσουμε μια σειρά από πολύτιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες που μας παρέχουν. Οι υπηρεσίες τους δεν περιορίζονται στην αποθήκευση άνθρακα αλλά αφορούν τη βιοποικιλότητα την οποία φιλοξενούν, την πολύ σημαντική προστασία από πλημμύρες και διάβρωση που παρέχουν, τη διατήρηση, τον εμπλουτισμό και τον καθαρισμό των φυσικών αποθεμάτων νερού, τη ρύθμιση του μικροκλίματος και την σύνδεσή τους με τον πολιτισμό και την εξέλιξη ολόκληρων περιοχών. Επιπλέον, η διατήρηση και η ορθή διαχείριση τους μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εισοδήματος για τις τοπικές κοινωνίες, μέσα από την ανάπτυξη του οικοτουρισμού, της παρατήρησης πουλιών και άλλων δραστηριοτήτων που σέβονται τη φύση.

Οι υγρότοποι αποτελούν κρίσιμους συμμάχους μας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Για να αναστρέψουμε την Κλιματική Αλλαγή, οφείλουμε να προστατεύσουμε τους υγροτόπους, και να λαμβάνουμε υπόψη τα δημόσια αγαθά που μας παρέχουν όταν σχεδιάζουμε έργα και πολιτικές.