σε ,

Επικίνδυνη η στρατιωτική χρήση σόναρ για τις φάλαινες στο Ιόνιο. Επιστολή προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2012

Τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης σόναρ στα κητώδη όπως οι ζιφιοί (μικρές φάλαινες) κατά την διάρκεια ασκήσεων των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων θέτει υπόψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Υ.Ε.Α) με επιστολή του ο ευρωβουλευτής Κρίτων Αρσένης, ζητώντας παράλληλα να πληροφορηθεί αν λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά την χρήση τους με σκοπό την προστασία των ζώων αυτών.

Με αφορμή την επιστολή προς το Υ.Ε.Α. ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Η χρήση των σόναρ σε ασκήσεις πολεμικών σκαφών και η προκαλούμενη από αυτά υποθαλάσσια ηχορύπανση έχει σοβαρές και εκτεταμένες συνέπειες στους πληθυσμούς των φαλαινών. Συγκεκριμένα, τα ζώα αυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις εκπομπές σόναρ, που χρησιμοποιούνται από το πολεμικό ναυτικό. Η επίδραση τους είναι τόσο ισχυρή που προκαλεί τον τραυματισμό και πολύ συχνά το θάνατό τους. Περιπτώσεις φαλαινών που εξοκείλουν ή βρίσκονται τραυματισμένες έχουν αναφερθεί επανειλημμένα ως αποτέλεσμα της χρήσεως σόναρ από πολεμικά σκάφη Τα τελευταία χρόνια στις Ελληνικές ακτές έχουν καταγραφεί 40 εκβρασμοί. Οι φάλαινες που έχουν πληγεί από την χρήση τέτοιων συσκευών δεν είναι μόνο αυτές που ξεβράζονται, αλλά πιθανόν πολύ περισσότερες είναι αυτές που έχουν χαθεί μέσα στο νερό.

Τα κητώδη σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους βρίσκονται σε καθεστώς αυστηρής προστασίας, ενώ αποτελούν  προτεραιότητα της συμφωνίας ACCOBAMS, (Συμφωνία για τη Διατήρηση των Κητωδών στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και την παρακείμενη ζώνη του Ατλαντικού)  της οποίας η χώρα μας είναι συμβαλλόμενο μέλος και έχει υποχρέωση να τη σεβαστεί.»