σε ,

Εφαρμογή της Οδηγίας για την Ποιότητα των Καυσίμων

Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της ομάδας S&D .

– Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πραγματικά συζητάμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα: οι εκπομπές από την παραγωγή πετρελαίου από αμμώδη πίσσα είναι τρεις με πέντε φορές περισσότερες σε σχέση με άλλες μεθόδους παραγωγής και αυτός ο πολυπόθητος δείκτης, που θέλουμε να υπάρξει μέσα στην οδηγία, θα μας επιτρέψει να μην επιδοτήσουμε αυτή την καταστροφική μέθοδο παραγωγής.

Είπατε ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Kαι όμως, παρόλο που έχουμε μελέτη – γιατί είχαμε πει ότι μας έλλειπε η μελέτη για να προχωρήσουμε – θέλουμε τώρα να περάσει αυτή η μελέτη από ‘peer review’. Το ερώτημα είναι, κύριε Επίτροπε, πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα; Πόσο ακόμη θα περιμένουμε μέχρις ότου ελεγχθεί, μέσα από αυτή τη μεθοδολογία, αυτός ο δείκτης και να μπορέσουμε επιτέλους να τον βάλουμε στη νομοθεσία μας;

Γιατί, πραγματικά, το πρόβλημα με την αμμώδη πίσσα δεν είναι μόνο οι εκπομπές. Είναι και η καταστροφή μοναδικών δασών, κρίσιμων συμμάχων μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, των αρκτικών δασών του Καναδά. Την ίδια στιγμή καταστρέφουμε τη γη των ιθαγενών στην οποία επιτελείται αυτή η τεράστια καταστροφή και, αν δεν βάλουμε σήμερα τον δείκτη στη νομοθεσία μας, αυτή η καταστροφή θα εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες.