σε ,

Ζιμπάμπουε

Κρίτων Αρσένης, εξ ονόματος της ομάδας S&D .

– Κύριε Πρόεδρε, το κόμμα του Μugabe και οι μηχανισμοί του αυτή τη στιγμή, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, απειλούν, βασανίζουν, χτυπούν οποιονδήποτε αγωνίζεται για τη δημοκρατία, τις δημοκρατικές ελευθερίες και τη μετάβαση σ’ ένα ομαλό δημοκρατικό καθεστώς στη Ζιμπάμπουε.

Έχουμε ευθύνη για το τι γίνεται στην Αφρική. Στην ιστορία της δημοκρατίας στην ήπειρο αυτή, έχουμε παρέμβει πάρα πολλές φορές, ιδίως στην αρχή της δημιουργίας αυτών των νέων χωρών, και έχουμε εμποδίσει δημοκρατικές διαδικασίες όταν απειλούνταν και τα δικά μας συμφέροντα. Έχουμε, ως εκ τούτου, διπλό χρέος να βοηθήσουμε ν’ αποκτήσει η Ζιμπάμπουε δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση.

Συναισθηματικά αυτή η κατάσταση για τους Έλληνες είναι ιδιαίτερα σημαντική. Από το 1967 έως το 1974 είχαμε μια ιδιαίτερα σκληρή δικτατορία, και τότε οποιαδήποτε καταδίκη ερχόταν από το Συμβούλιο της Ευρώπης ή διεθνείς οργανισμούς, έδινε μια ελπίδα σ’ όλους τους πολίτες που αγωνίζονταν στην Ελλάδα.

Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να μη δεχτούμε οποιαδήποτε σχέση με παράτυπα διορισμένους εκπροσώπους της Ζιμπάμπουε και τους πρώην συνεργάτες του καθεστώτος Μugabe και πρέπει να εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις χώρες της περιοχής της, τη μετάβαση της Ζιμπάμπουε στη δημοκρατία, αλλά και την εφαρμογή της διαδικασίας Κίμπερλι.