σε ,

Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο προτείνεται από τους κατασκευαστές του ως ασφαλές υποκατάστατο του συμβατικού τσιγάρου καθώς δεν περιέχει πίσσα, μονοξείδιο του άνθρακα και άλλα βλαβερά συστατικά, παρά μόνο νικοτίνη. Τη θέση αυτή, ωστόσο, δεν υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, η οποία αντιτίθεται στη χρήση του, επικαλούμενη την έλλειψη αξιόπιστων επιστημονικών μελετών που να τεκμηριώνουν την ασφάλεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου για την υγεία. Αντιθέτως, σε πρόσφατη έρευνα (Vardavas et al., 2012) τα ηλεκτρονικά τσιγάρα βρέθηκαν να έχουν άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις μετά από βραχυπρόθεσμη χρήση, με κάποιες από αυτές να είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί με το συμβατικό κάπνισμα. Επιπλέον, περιπτωσιολογική μελέτη (McCauley et al., 2012) συνδέει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν γλυκερίνη με την πρόκληση λιπώδους πνευμονίας. O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά τη μη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων καθώς δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλή ή ότι βοηθούν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με βάση προηγούμενη απάντηση σε ερώτηση συναδέλφου (E-001705/2012) για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, ερωτάται περαιτέρω η Επιτροπή:

  1. Είναι εν γνώσει της οι προαναφερθείσες μελέτες; Έχει στη διάθεσή της στοιχεία για τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή προπυλενογλυκόλης ή ατμού γλυκερίνης;
  2. Με δεδομένη την έλλειψη επαρκών στοιχείων για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού τσιγάρου, προτίθεται να εφαρμόσει την αρχή της προφύλαξης και να απαγορεύσει τη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων έως ότου αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς των κατασκευαστών ότι αποτελούν ασφαλή εναλλακτική λύση για τη διακοπή του καπνίσματος;
  3. Η Επιτροπή, σε απάντησή της το Μάρτιο του 2012 σε γραπτή ερώτηση (E-001705/2012), αναφέρει ότι δεν έχει λάβει τελική θέση σχετικά με το αν θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/37/ΕΚ στην επικείμενη αναθεώρησή της για τη συμπερίληψη των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των συστατικών τους. Υπάρχει κάποια εξέλιξη έκτοτε; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων;