σε ,

Η ευρωπαϊκή Αριστερά ενωμένη καταθέτει κοινές προτάσεις για την οικονομική κρίση

Στρασβούργο, 13 Ιουνίου 2012

 

Η Διακομματική Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Left Caucus), που περιλαμβάνει ευρωβουλευτές από τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους και την Ενωτική Αριστερά, ενέκρινε την επίσημη κοινή της θέση για την οικονομική κρίση με εισηγητές τον Κρίτωνα Αρσένη από τους Σοσιαλιστές, τον Ρούι Ταβάρες από τους Πράσινους και τον Χέλμουτ Σολτς από την Ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς.

Το κοινό κείμενο θέσεων καταδικάζει το κερδοσκοπικό μοντέλο ανάπτυξης που επικράτησε της τελευταίες δεκαετίες στον πλανήτη ως υπεύθυνο για την κρίση χρέους και την κρίση παραγωγικότητας που βιώνουν οι χώρες της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών η αξία του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από το παγκόσμιο ΑΕΠ.

Με αφορμή την υιοθέτηση της κοινής θέσης, ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε:

Τον Φεβρουάριο του 2011 η παγκόσμια τιμή των τροφίμων έσπασε το ρεκόρ ακρίβειας όλων των εποχών. Η κρίση που ξέσπασε το 2008 συνεχίζει να απειλεί με κατάρρευση την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία με τις μεγάλες χώρες να κρύβονται πίσω από την Ελλάδα για να αποσιωπήσουν τα πραγματικά προβλήματα.

Το ρεκόρ ακρίβειας των τροφίμων που αφήνει εκατομμύρια ανθρώπους να πεινούν και η κατάρρευση των τιμών των ακινήτων που έκανε κατά πολλά δις. πλουσιότερους «επενδυτές», τράπεζες και φαντς, είναι οι δύο όψεις του ίδιου φαινομένου. Το κερδοσκοπικό κεφάλαιο δεν επενδύεται εκεί που έχει τα περισσότερα δυνατά κέρδη για τον άνθρωπο και την πραγματική οικονομία, αλλά εκεί που έχει την πιο γρήγορα μεγαλύτερη απόδοση για ένα κλειστό κύκλωμα λίγων ανθρώπων που κερδοσκοπούν επειδή δεν υπάρχουν κανόνες. Η ανάπτυξη της οικονομίας τις δεκαετίες αυτές έγινε σε βάρος των μελλοντικών γενεών σε επίπεδο δημοσιονομικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Χρειάζεται να βάλουμε κανόνες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα υποχρεώνοντας το να λειτουργεί υπέρ  του κοινωνικού συνόλου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ανθρώπων και της πραγματικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα, να κάνουμε την οικονομία μας βιώσιμη, δηλαδή να ξαναγίνουμε παραγωγικοί και όχι να κλέβουμε πλούτο από τις επόμενες γενιές καταστρέφοντας τον πλανήτη, δημιουργώντας χρηματοπιστωτικές φούσκες και επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος. Ο δρόμος για την έξοδο της Ευρώπης από την κρίση βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ένωσης των 27 κρατών μελών μέσα από νέους κοινούς θεσμούς και εργαλεία“.

 

Το κείμενο θέσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Left Caucus:

http://leftcaucus.eu/wp-content/uploads/2011/03/LeftCaucus_economy-working-paper.pdf