σε ,

Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Κρίτων Αρσένης (S&D ). – Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Fragueiro, η σημερινή κοινή αλιευτική πολιτική έχει αποτύχει. Τα περισσότερα αλιευτικά αποθέματα καταρρέουν. Το 88% των αλιευτικών αποθεμάτων αλιεύονται πέρα από το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο. Το 30% των αλιευτικών αποθεμάτων βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων, που σημαίνει ότι έχουν πολύ χαμηλές πιθανότητες να αποκατασταθούν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μπακαλιάρου στη Βόρεια Θάλασσα, ο οποίος αλιεύεται ακόμη και σε ηλικίες πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγική διαδικασία. Η συζητούμενη λοιπόν αναθεώρηση είναι εντελώς απαραίτητη.

Η προστασία των αλιευμάτων είναι προϋπόθεση για την προστασία των αλιέων. Για να αποτρέψουμε την κατάρρευση της ευρωπαϊκής αλιείας, είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε την αλιευτική προσπάθεια και τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο. Η οικοσυστημική προσέγγιση θα πρέπει να αποτελέσει την πρωτεύουσα αρχή της νέας μας κοινής αλιευτικής πολιτικής και να συνοδευτεί με το μακροχρόνιο σχεδιασμό, τις συμμετοχικές διαδικασίες και την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης. Αυτή η μακροπρόθεσμη προσέγγιση για τη διατήρηση των ειδών θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε όλες μας τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες.

Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλώ να αποφασίσουμε αυτές τις βασικές αρχές, προκειμένου να αναδειχθεί ένα αποκεντρωμένο και συμμετοχικό σύστημα όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατόν επίπεδο με τη συμμετοχή των αλιέων και το σεβασμό στις ανάγκες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.