σε ,

Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απειλεί την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ευρώπη

Θεσσαλονίκη, 4 Νοεμβρίου 2010

Δηλώσεις με αφορμή την ανακοίνωση της Επιτροπής για μια μία “Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης”

Με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία “Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης” και ειδικότερα την πρόσθεση του “τεστ ανταγωνιστικότητας”, μιας ακόμη χρονοκαθυστέρησης στη μακροχρόνια νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιπλέον της εκτίμησης επιπτώσεων (impact assessment) που είναι ήδη προϋπόθεση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, δήλωσε τα εξής:

«Ενώ η Κίνα προχωρά με ριζοσπαστικά μέτρα και μακροχρόνιο σχεδιασμό ώστε να αυξήσει την ενεργειακή της αποδοτικότητα, στοχεύοντας να γίνει ηγέτης στην παγκόσμια αγορά πράσινης ενέργειας των 9 τρισεκατομμυρίων ευρώ, η ΕΕ δείχνοντας φοβισμένη από τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα, επιχειρεί να “προστατεύσει” την ευρωπαϊκή βιομηχανία από το να προχωρήσει στις αναγκαίες τεχνολογικές αλλαγές και να ευθυγραμμιστεί με τις τελευταίες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Απειλείται έτσι η διατήρηση ενός από τα τελευταία συγκριτικά της πλεονεκτήματα, της τεχνολογικής της πρωτοπορίας σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες. Η πολιτική αυτή θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα ύφεση και ανεργία.»