σε ,

Η συνέχιση της αλιείας, της ζωής στη θάλασσα και η αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής εξαρτώνται από τις δικές μας επιλογές

Να αναγνωρίσουμε τις άμεσες απειλές και να βρούμε τις λύσεις που θα επιτρέψουν στην θάλασσα να συνεχίσει να μας προσφέρει απασχόληση, διατροφή και μια αναντικατάστατη ασπίδα από τις Κλιματικές Αλλαγές, προτείνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, με αφορμή την φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο δηλώσεών του.

«Η θάλασσα μας προσφέρει απασχόληση μέσω της αλιείας και του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, φιλοξενεί μεγάλο κομμάτι της ζωής στη Γη και αποτελεί αναντικατάστατο σύμμαχό μας στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Η Αλιεία βρίσκεται σε κρίση. Η σημερινή Κοινή Αλιευτική Πολιτική έχει αποτύχει. Τα περισσότερα αλιευτικά αποθέματα καταρρέουν. 88% των ευρωπαϊκών αλιευτικών αποθεμάτων αλιεύονται πέρα από το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο. 30% των αλιευτικών αποθεμάτων βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων, που σημαίνει ότι πιθανά δεν θα καταφέρουν να αποκατασταθούν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του μπακαλιάρου στην Βόρεια Θάλασσα που αλιεύεται σε ηλικίες που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει την αναπαραγωγική διαδικασία. Αυτή την περίοδο συζητάμε την αναθεώρηση της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής προκειμένου να προστατεύσουμε τη ζωή στη θάλασσα και να αποτρέψουμε την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Αλιείας λόγω εξάλειψης των αλιευμάτων. Η προστασία των αλιευμάτων είναι προϋπόθεση για την προστασία των αλιέων. Για να αποτρέψουμε την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Αλιείας είμαστε υποχρεωμένοι να μειώσουμε την αλιευτική προσπάθεια και τον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο. Να σχεδιάζουμε μακροχρόνια σε επίπεδο οικοτόπων και όχι μεμονωμένων ειδών. Ο σχεδιασμός να γίνεται στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου και συμμετοχικού συστήματος, όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο με τη συμμετοχή των αλιέων και το σεβασμό στις ανάγκες των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Λόγω της Κλιματικής Αλλαγής η προστασία της ζωής στη θάλασσα γίνεται επείγουσα για έναν επιπλέον λόγο. Οι θάλασσες, οι ωκεανοί, τα μανγκρόβια δάση, οι αλυκές και τα λιβάδια θαλάσσιας βλάστησης του κόσμου, απορροφούν το 55% όλων των ρυπογόνων ουσιών που εκλύονται από τον άνθρωπο στην ατμόσφαιρα, συνιστώντας τεράστιες και μακροχρόνιες αποθήκες άνθρακα. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια άμεση ανάγκη για Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης, προκειμένου να ελεγχθούν οι χερσαίες πηγές ρύπανσης αλλά και η υπερβολική δόμηση που ιδιαίτερα στη Μεσόγειο απειλεί να δημιουργήσει ένα παραθαλάσσιο τείχος τσιμέντου.

Η φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα θα πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία, να συζητήσουμε όλοι μαζί για την προστασία του κοινού μας αυτού πόρου. Να αναγνωρίσουμε τις απειλές και να βρούμε τις λύσεις που θα επιτρέψουν στην θάλασσα να συνεχίσει να μας προσφέρει απασχόληση, διατροφή και μια αναντικατάστατη ασπίδα από τις Κλιματικές Αλλαγές».