σε ,

Θέμα: Αδιαφάνεια στην επικοινωνία της Επιτροπής με γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας για τους ρύπους των αυτοκινήτων

7 Απριλίου 2010

E-2185/10

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S&D) και Chrysoula Paliadeli (S&D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Αδιαφάνεια στην επικοινωνία της Επιτροπής με γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία κατά την προετοιμασία της νομοθεσίας για τους ρύπους των αυτοκινήτων

Tον Μάρτιο του 2007 η περιβαλλοντική οργάνωση Friends of the Earth Europe κατέθεσε αίτηση για να της γνωστοποιηθούν επιστολές που αντάλλαξε ο τότε αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γκίντερ Φερχόιγκεν με αυτοκινητοβιομηχανίες στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την προετοιμασία νομοθετικής πρότασης σχετικά με τη μείωση των ρύπων από επιβατικά αυτοκίνητα. Η Επιτροπή γνωστοποίησε στην οργάνωση τις επιστολές που αντάλλαξε ο τότε αντιπρόεδρος με τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με εξαίρεση τρεις επιστολές που αφορούσαν τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Porsche AG. Κατόπιν, η οργάνωση προσέφυγε στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ο οποίος εξέδωσε θετική για την οργάνωση σύσταση. Ωστόσο, ακολούθησε δεκαπεντάμηνη καθυστέρηση συμμόρφωσης της Επιτροπής στις συστάσεις του Διαμεσολαβητή.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της οργάνωσης η συνεχής άρνηση συμμόρφωσης της Επιτροπής οφείλεται στο γεγονός ότι «η Κομισιόν και ο επίτροπος Φερχόιγκεν προστάτευαν τα συμφέροντα της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας». Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ο Διαμεσολαβητής άσκησε πρόσφατα κριτική εναντίον της Επιτροπής για παραβίαση της υποχρέωσης που απορρέει από τη Συνθήκη ΕΕ να συνεργάζεται μαζί του με ειλικρίνεια και καλή πίστη. Ζήτησε, για πρώτη φορά από τη σύσταση του θεσμού το 1995, τη στήριξη του Κοινοβουλίου δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η στάση της Επιτροπής είναι αντίθετη με τη θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Προτίθεται να γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική οργάνωση Friends of the Earth Europe το πλήρες περιεχόμενο των επίμαχων επιστολών;
2. Έχει εκπληρώσει την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ να απαντά εντός τριών μηνών στο Διαμεσολαβητή;
3. Κρίνει εύλογη και σύμφωνη με την αρχή του κράτους δικαίου την καθυστέρηση συμμόρφωσης της Επιτροπής, τρία χρόνια μετά την αρχική αίτηση της οργάνωσης και δεκαπέντε μήνες μετά τη σύσταση του Διαμεσολαβητή;
4. Ποιος είναι ο λόγος της διακριτικής μεταχείρισης της συγκεκριμένης αυτοκινητοβιομηχανίας δεδομένου ότι γνωστοποιήθηκαν οι επιστολές που είχαν ανταλλαγεί με τις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες; Είναι σύμφωνη η διακριτική αυτή μεταχείριση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία;

 

E-2185/2010 Απάντηση του κ. Barroso εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή παραπέμπει τα Αξιότιμα Μέλη στην απάντηση της στη γραπτή ερώτηση E-1808/10(1) του κ. Borghezio.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp