σε ,

Θέμα: Ευρωπαϊκό μορατόριουμ σε εξέδρες άντλησης πετρελαίου

Η πρόσφατη έκρηξη στην υπεράκτια εξέδρα άντλησης πετρελαίου Deepwater Horizon στον κόλπο του Μεξικού και η επακόλουθη βύθισή της, απειλεί με μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές.

Το 1981 το αμερικανικό Κογκρέσο ψήφισε μορατόριουμ με το οποίο επέβαλε απαγόρευση στην υπεράκτια άντληση περίπου στο 85 % των παράκτιων υδάτων της χώρας. Μετά το ατύχημα η κυβέρνηση Ομπάμα δήλωσε ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει νέες υπεράκτιες εξορύξεις αποσύροντας παλαιότερες αντίθετες δεσμεύσεις της.

Αντίθετα, στην Ευρώπη συνεχίζουν να τίθενται σε λειτουργία νέες υπεράκτιες πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου που τηρείται στο πλαίσιο της Σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR). Λαμβάνοντας υπόψη τον αποδεδειγμένο κίνδυνο για το θαλάσσιο περιβάλλον που απορρέει από αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις, τη δέσμευση της Επιτροπής για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, την πρόσφατη καταστροφή στον κόλπο του Μεξικού, αλλά και τη δεδηλωμένη πρόθεση της ΕΕ για σταδιακή μείωση των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό της ισοζύγιο, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να διασφαλίσει ότι παρόμοια καταστροφή δεν θα συμβεί σε ευρωπαϊκά ύδατα, με δεδομένο ότι εντός των γεωγραφικών της ορίων λειτουργεί μεγάλος αριθμός τέτοιων εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα στη Βόρεια Θάλασσα;
  2. Προτίθεται να προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας 94/9/EK(1) ώστε να τεθούν αυστηρότερα επίπεδα ασφαλείας σχετικά με τις εξέδρες άντλησης πετρελαίου και τη λειτουργία τους;
  3. Προτίθεται να προτείνει σχετικό μορατόριουμ για την υπεράκτια άντληση πετρελαίου τόσο εντός ΕΕ όσο και στο πλαίσιο της Σύμβασης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (OSPAR);

 

(1) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.