σε ,

Θέμα: Πλημμύρες στο νομό Έβρου

4 Μαρτίου 2010

E-1124/10

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Kriton Arsenis (S&D) , Spyros Danellis (S&D) και Georgios Stavrakakis (S&D) προς την Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Πλημμύρες στο νομό Έβρου

Για δεύτερη φορά μέσα σε 3 χρόνια ο νομός Έβρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων, αλλά και της υπερχείλισης των ποταμών Έβρου και Άρδα οι οποίοι επιβαρύνονται μεταξύ άλλων και από την τεράστια ποσότητα υδάτων που κατεβαίνει από την Βουλγαρία. Ο νομός έχει ήδη κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχουν ήδη πλημμυρίσει 200 000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 75 000 αποτελούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Εκατοντάδες οικογένειες έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ δυστυχώς, ο τελικός απολογισμός δεν έχει καταγραφεί ακόμα αφού τις επόμενες ημέρες αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Ιανουαρίου του 2006 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμυρών, αλλά και δεδομένης της οδηγίας 2007/60/ΕΚ(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Θεωρεί ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και τα έργα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, και τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ήταν αρκετά για την πρόληψη πλημμυρών αλλά και των οικολογικών επιπτώσεων μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής για μια περιοχή που βρίσκεται τόσο συχνά αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο φαινόμενο;
2. Κρίνει απαραίτητη τη δημιουργία – ενεργοποίηση ενός ευρωπαϊκού προληπτικού μηχανισμού συμπληρωματικού στους υφιστάμενους αποτρεπτικούς μηχανισμούς των κρατών μελών, στο πλαίσιο και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια και πλήττει ολοένα και περισσότερες διασυνοριακές περιοχές της ΕΕ; Κρίνει απαραίτητο τον καλύτερο συντονισμό αντιπλημμυρικών έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά κονδύλια μεταξύ των κρατών μελών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος φυσικής καταστροφής;
3. Σε ποιο βαθμό η αξιολόγηση και διαχείριση πλημμυρών, όπως ορίζεται στην οδηγία 2007/60/ΕΚ, ενσωματώνει τη διάσταση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή;

(1) ΕΕ L 288 της 6.11.2007, σ. 27.