σε ,

Κίνδυνος κατάσχεσης νησιών και βραχονησίδων λόγω της εμπορικής αξιοποίησής τους

Νησιά και βραχονησίδες προς εμπορική αξιοποίηση δήλωσε ότι έχουν εντοπιστεί ο εκτελεστικός διευθυντής του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), Ανδρέας Ταπραντζής, στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg. Επισήμανε επιπλέον ότι αυτό θα γίνει με τη μορφή μακροχρόνιας ενοικίασης των νησιών από 30 έως 50 χρόνια με το ισχύον δίκαιο, όπως τόνισε, να μην επιτρέπει στο Ταμείο την ολοκληρωτική πώληση των νησιών. Το δημοσίευμα του πρακτορείου έκανε λόγο για σχετική λίστα 40 ακατοίκητων νησιών και βραχονησίδων. Ο διευθυντής του Ταμείου επιβεβαίωσε την ύπαρξη της λίστας προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι να κατασκευαστούν σε αυτά ολοκληρωμένες τουριστικές κατοικίες και άλλες τουριστικές δραστηριότητες.

Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια των δημόσιων παραινέσεων από πλευράς του τότε εκπροσώπου της στην τρόικα Σερβάζ Ντερούζ, τις οποίες είχα θέσει με τη P-001864/2011 ερώτησή μου υπόψη της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, μετά από συνομιλίες του με τους «πιο σημαντικούς ανθρώπους της Ελλάδας που βρίσκονται εκτός πολιτικής» όπως ο ίδιος είχε τονίσει στις δημόσιες δηλώσεις του, ο κ. Ντερούζ υποστήριξε δημόσια την καθολική ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας και την πώληση παραλιών για την ανάπτυξη της τουριστικής κατοικίας.

Δεδομένου α) ότι μέσω της εμπορικής τους αξιοποίησης, τα συγκεκριμένα νησιά και βραχονησίδες θα παύσουν να αποτελούν τμήμα της δημόσιας περιουσίας (domaine public) και θα γίνουν κομμάτι της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου και β) ότι το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο ομολογιακών και δανειακών συμβάσεων, δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί τις ρήτρες προνομίων και ασυλιών που απολαμβάνει στο ελληνικό δίκαιο σχετικά με διεκδικήσεις επί της ιδιωτικής του περιουσίας, ερωτάται η Επιτροπή:

Η εμπορική αξιοποίηση των νησιών με μακροχρόνια ενοικίαση για κατασκευή τουριστικών κατοικιών και άλλων τουριστικών δραστηριοτήτων, εκθέτει τα νησιά αυτά στον κίνδυνο κατάσχεσης από δανειστές της Ελλάδας, είτε κράτη είτε ιδιώτες, σε περίπτωση που ανακύψουν οικονομικές διαφορές με το ελληνικό δημόσιο;

 

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

Τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν την υποχρέωση που υπέχουν, βάσει της Συνθήκης, περί αποφυγής των υπερβολικών ελλειμμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 126 της ΣΛΕΕ και στις συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου. Η απόφαση σχετικά με τον τρόπο διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών και, στο ίδιο πλαίσιο, σχετικά με το ποιά περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου ή ποιές δημόσιες επιχειρήσεις θα ιδιωτικοποιηθούν και σε ποιό βαθμό, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) [«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου»] δημιουργήθηκε με αποκλειστικό στόχο την εφαρμογή του προγράμματος που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση, το οποίο προβλέπει την προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια παραχώρηση και ανάπτυξη, με επαγγελματικό και διαφανή τρόπο. Οι εν λόγω μακροχρόνιες συμβάσεις παραχώρησης και ανάπτυξης ακινήτων συνάπτονται σε ανταγωνιστική βάση, σύμφωνα με προδιαγραφές που προβλέπουν ανοικτές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και προσφορών και λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και βασικά στοιχεία που χορηγούν, στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, εντεταλμένοι χρηματοοικονομικοί, νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι. Το ταμείο ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με τις εν λόγω συμβάσεις και να συστήσει κατάλληλο μηχανισμό διαιτησίας για την αποσόβησή τους.