σε , ,

Κλείσιμο νοσοκομείου «Παναγία» και πώληση κτιρίων 5 σχολείων στη Θεσσαλονίκη

Το ελληνικό Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έχει ανακοινώσει λίστα 28 κτιρίων προς πώληση σε ιδιώτες και ταυτόχρονη μίσθωσή τους από το ελληνικό δημόσιο που θα καταβάλει μίσθωμα στους νέους ιδιώτες ιδιοκτήτες των κτιρίων αυτών. Με την υπ’ αριθμό 234/24.4.2013 της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ 1020/25.4.13, τ.Β’) μεταβιβάστηκε στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ προς αξιοποίηση ακίνητη έκταση που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 5 σχολεία.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα του τύπου κάνουν λόγο για κλείσιμο του νοσοκομείου «Παναγία» στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το νοσοκομείο δεν είναι ιδιόκτητο. Δεδομένου ότι το ίδιο ζήτημα είναι πιθανό ότι θα ανακύψει με όλα τα προς ιδιωτικοποίηση κτίρια που χρησιμοποιούν δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. σχολικές μονάδες, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάγεται στην έννοια της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα η πώληση δημόσιων κτιρίων που έχουν ήδη κατασκευαστεί είτε με χρήματα του ελληνικού δημοσίου είτε με ευρωπαϊκούς πόρους;
2. Έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης σε σχέση με την πώληση σε ιδιώτες των 28 κτιρίων;
3. Είναι ενήμερη για τη μεταβίβαση της κυριότητας των κτιρίων 5 σχολείων στη Θεσσαλονίκη στο ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την πώλησή τους σε ιδιώτες;
4. Ως μέλος της Τρόικας, πιστεύει ότι νοσοκομεία, σχολεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες σε μη ιδιόκτητα κτίρια, θα πρέπει να συγχωνεύονται ή να σταματούν τη λειτουργία τους;
5. Είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης δημοσίων κτιρίων σχολείων και νοσοκομείων;