σε ,

Κλιματική αλλαγή και αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών στην Κοπεγχάγη σχετικά με την κλιματική αλλαγή

Κρίτων Αρσένης (S&D ). – Κυρία Πρόεδρε, οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συμβάλλει το λιγότερο στην κλιματική αλλαγή. Την ίδια στιγμή, όμως, βιώνουνε τις πραγματικά χειρότερες επιπτώσεις. Στην Αφρική, εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται χρονιά με τη χρονιά να μετακινούνται καθημερινά σε όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις για να βρουν νερό, ξυλεία για να μαγειρέψουν, αλλά και τροφή. Είναι άνθρωποι που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα και είναι άνθρωποι που δεν έχουν συμβάλλει καθόλου στην κλιματική αλλαγή.

Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτά, όπως στα δάση της Αφρικής, είναι αποθηκευμένη τριπλάσια ποσότητα άνθρακα από ό,τι έχουν εκπέμψει στην ατμόσφαιρα. Είναι τρεις φορές περισσότερος άνθρακας από ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή, ενώ απορροφούν το 50% του άνθρακα που εκπέμπουμε στην ατμόσφαιρα κάθε χρονιά. Για τους λόγους αυτούς η προστασία και η επέκταση των δασών, με βάση τις φυσικές διαδικασίες και χωρίς εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα των πολιτικών μας τόσο για την αντιμετώπιση όσο και για την προσαρμογή των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών στην κλιματική αλλαγή.