σε , ,

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ : Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος