σε ,

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ : Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2009

Κοινή Πρόταση Ψηφίσματος