σε ,

Μέτρα για την προστασία των δασών από την λαθραία υλοτομία

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2012

Την ανησυχητική αύξηση του φαινομένου της παράνομης υλοτομίας στην χώρα που τείνει να αποκτήσει ανεξέλεγκτες διαστάσεις επισημαίνει με δήλωσή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης. Ο έλληνας ευρωβουλευτής, εισηγητής των Σοσιαλιστών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία (Καν. 995/2010) που προβλέπει την απαγόρευση της εισαγωγής στην ΕΕ παράνομα υλοτομημένης ξυλείας, επαναλαμβάνει τις θέσεις του τονίζοντας ότι απαιτείται χωρίς αναβολή η λήψη μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου.

«Το φαινόμενο της παράνομης υλοτομίας παίρνει πλέον την μορφή περιβαλλοντικής και οικονομικής αιμορραγίας, καθώς δεν πλήττεται μόνο το περιβάλλον αλλά έχουμε και σοβαρό περιορισμό των δημοσίων εσόδων, αφού η παράνομη υλοτομία έχει ως συνέπεια τη μη καταβολή φόρων στο κράτος.

Η παράνομη υλοτομία δεν αφορά μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις με κίνητρο την εύρεση καυσίμου. Πρόκειται κυρίως για οργανωμένη δραστηριότητα κυκλωμάτων που κερδοσκοπούν από το παραεμπόριο ξυλείας σε βάρος του περιβάλλοντος και της εθνικής οικονομίας.

Το πρόγράμμα χρηματοδότησης των δασικών υπηρεσιών μέσω του Πράσινου Ταμείου θα βοηθήσει στην εξεύρεση των απαραίτητων κονδυλίων για την διενέργεια εντατικότερων ελέγχων αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να εποπτεύονται τα δάση όλο το 24ωρο και όχι μόνο κατά την διάρκεια του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Αν το όργιο λαθροϋλοτομίας συνεχιστεί υπάρχει ορατός ο κίνδυνος η Ελλάδα να υποστεί κυρώσεις για παραβίαση του ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2010 και με αυτό τον τρόπο η ασυδοσία κάποιων κυκλωμάτων κινδυνεύει να συμπαρασύρει το σύνολο του δασικού τομέα.»