σε ,

Με πρωτοβουλία των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά τη δημιουργία ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τα νησιά

Στρασβούργο, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Εγκρίθηκε σήμερα από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ψήφισμα για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ορεινών περιοχών, νησιών και αραιοκατοικημένων περιοχών. Το ψήφισμα αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας πρωτοβουλίας των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που ξεκίνησε με τη διοργάνωση της πρώτης Κοινοβουλευτικής Ακρόασης για την ανάγκη δημιουργίας ειδικών πολιτικών για τα νησιά στην Ευρώπη, από τον Κρίτωνα Αρσένη και την ισπανίδα Ευρωβουλευτή Teresa Riera Madurell, στην οποία δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών του ΕΚ, Martin Schultz, ότι η δημιουργία ειδικών πολιτικών για τα νησιά θα αποτελεί προτεραιότητα.

Εκ μέρους της ομάδας των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάστηκε πρόταση ψηφίσματος για τα νησιά, αλλά και τις ορεινές περιοχές, από τον Κρίτωνα Αρσένη και τους σοσιαλιστές συντονιστές στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, που μετά από διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες οδήγησε στην κατάθεση κοινού ψηφίσματος. Το κοινό ψήφισμα συνυπογράφει και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γιώργος Σταυρακάκης. Τέλος, στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Σταυρακάκης και Σπύρος Δανέλλης στήριξαν με παρέμβασή τους το ψήφισμα.

Με αφορμή την έγκριση του ψηφίσματος ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Τα νησιά μας διαφέρουν σημαντικά από τις υπόλοιπες περιοχές της Ευρώπης τόσο στα πλεονεκτήματα τους όσο και στα μειονεκτήματα. Για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων, που μας κάνουν όλους να ταξιδεύουμε, όποτε μπορούμε, για να τα επισκεφτούμε, ευθύνη έχουμε όλοι μας. Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων τους, που αφορούν το αυξημένο κόστος προϊόντων , το τεράστιο κόστος επενδύσεων υποδομών και παροχής δημόσιων αγαθών, τον περιοδικό αποκλεισμό τους από τις ηπειρωτικές περιοχές κ.α. απαιτείται συντονισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτείται η χάραξη ειδικών νησιωτικών πολιτικών. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας ορίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται στις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και εισάγει την αρχή της εδαφικής συνοχής.

Παρά τις ειδικές συνθήκες και ανάγκες των νησιών, δεν έχει υπάρξει έως σήμερα η απαιτούμενη εξειδίκευση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Αντίθετα οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την ευρωπαϊκή γεωργία, τις μεταφορές, την ενέργεια, το περιβάλλον, την καινοτομία, εφαρμόζονται ομοιόμορφα στα μικρά νησιά και στις μεγάλες ηπειρωτικές περιοχές. Με το ψήφισμα που ενέκρινε το ΕΚ, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν χωρικά εξειδικευμένους στατιστικούς δείκτες, που θα μας επιτρέπουν να έχουμε αντικειμενική εικόνα των προβλημάτων των νησιωτικών περιοχών, να χαραχτούν εξειδικευμένες νησιωτικές πολιτικές και να αρθούν περιορισμοί στην συνεργασία νησιωτικών περιοχών σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το Ψήφισμα αποτελεί μια πραγματική νίκη της ομάδας των ευρωπαίων σοσιαλιστών για την κατοχύρωση της έννοιας της νησιωτικότητας στην ΕΕ και την εξειδίκευση των ευρωπαϊκών πολιτικών αναφορικά με τα νησιά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Τώρα πλέον αναμένουμε οι προτάσεις του Κοινοβουλίου να γίνουν αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να τεθούν άμεσα σε εφαρμογή».