σε ,

Νέα εισβολή μεταλλαγμένων

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα www.protagon.gr στις 30 Iουλίου 2010

Μετά από 12 χρόνια ανεπίσημου μορατόριουμ, φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να εγκρίνει το ένα μετά το άλλο τα μεταλλαγμένα προϊόντα. Μετά την πατάτα Amflora του Γερμανικού ομίλου BASF ενέκρινε έξι γενετικά τροποποιημένους σπόρους καλαμποκιού αμερικάνικων και ευρωπαϊκών εταιριών, ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις για άλλα 17 προϊόντα.

Για να μετριάσει τις αντιδράσεις, ο Επίτροπος Ντάλι παρουσίασε πριν από δύο μόλις εβδομάδες τη νέα πρόταση της Επιτροπής με βάση την οποία τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν μεμονωμένα εάν θα καλλιεργούνται στην επικράτεια τους μεταλλαγμένα, τα οποία εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή η Επιτροπή. Πρόκειται με λίγα λόγια για την επανεθνικοποίηση της πολιτικής καλλιέργειας μεταλλαγμένων. Στο εξής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή η Επιτροπή θα εγκρίνουν αθρόα την καλλιέργεια μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάσει τις πάντα θετικές εισηγήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA). Στη συνέχεια κάθε χώρα μόνη της, θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις πιέσεις των μεγάλων εταιριών που παράγουν μεταλλαγμένα, αλλά και των χωρών στις οποίες εδρεύουν.

Επιπρόσθετα, ενώ με βάση δηλώσεων της Επιτροπής το 80-90% των ζωοτροφών περιέχουν μεταλλαγμένα, η ίδια η Επιτροπή δεν υποστηρίζει τη σήμανση των ζωικών προϊόντων (γαλακτοκομικά, κρέας, αυγά, κτλ) που προέρχονται από ζώα που εκτρέφονται με μεταλλαγμένα. Την ίδια πρόταση απορρίπτει και η συντηρητική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι οι πολίτες δεν έχουμε καν το δικαίωμα να επιλέξουμε εάν θέλουμε να καταναλώσουμε μεταλλαγμένα.
Το πρόβλημα δεν είναι ηθικό ή ιδεολογικό. Είναι θέμα ασφάλειας τροφίμων. Όλες οι σχετικές μελέτες που εκπονούνται από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και αξιολογούνται πάντα θετικά από την EFSA καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: οι κίνδυνοι για την υγεία είναι απειροελάχιστοι και το μεταλλαγμένο γονιδίωμα των ζωοτροφών δεν περνάει στα ζωικά προϊόντα.

Πρόσφατη όμως έρευνα της επιστημονικής ομάδας του καθηγητή Tudisco από το Πανεπιστήμιο της Νάπολη εντόπισε μεταλλαγμένο γονιδίωμα ζωοτροφής, όχι μόνο στο γάλα της κατσίκας, αλλά και στο κρέας των κατσικιών που θήλαζε. Όταν η μετάλλαξη αφορά την αντίσταση σε ευρείας χρήσης αντιβιοτικά, όπως συμβαίνει με την πατάτα Amflora, οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία μπορεί να γίνουν άμεσα κατανοητοί.

Ενόσω δίνονται οι θεσμικές μάχες θα πρέπει να δράσουμε και ως πολίτες. Η Ελλάδα ήδη απαγορεύει την καλλιέργεια μεταλλαγμένων προϊόντων αλλά δεν μπορεί να απαγορεύσει την εισαγωγή και διακίνησή τους. Σε χώρες όπως η Βρετανία δημιουργήθηκαν εθελοντικά σήματα σήμανσης ζωικών προϊόντων. Όποια εταιρία θέλει να είναι υπεύθυνη απέναντι στους καταναλωτές μπορεί να πιστοποιεί ότι τα προϊόντα της δεν είναι εκτεθειμένα σε μεταλλαγμένα γονιδιώματα. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και στην Ελλάδα.