σε

Νέα στοιχεία υπαγορεύουν μείωση των ορίων ακτινοβολίας των κινητών

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011

Τους κινδύνους που κρύβει η μακροπρόθεσμη και εντατική χρήση των κινητών, επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, με γραπτή ερώτηση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ευρωβουλευτής με αφορμή την πρόσφατη κατάταξη των κινητών ως πιθανώς καρκινογόνα από την επιστημονική ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ζητά την μείωση των ορίων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που έχει θεσπίσει ο ίδιος ο ΠΟΥ. Επιπλέον, τονίζει την ανάγκη διεξαγωγής περαιτέρω έρευνας για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της εντατικής χρήσης των κινητών, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία. Πρόκειται για τη δεύτερη ερώτηση του Κρίτωνα Αρσένη στην Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής:

«Η ομάδα εργασίας της Διεθνούς Υπηρεσίας για την Έρευνα στον Καρκίνο (IARC) που ανήκει στον ΠΟΥ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της κατατάσσει για πρώτη φορά την ακτινοβολία των κινητών ως πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης, ενός κακοήθη εγκεφαλικού όγκου, του γλοιώματος, που συνδέεται με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Η ομάδα εργασίας αποτελούμενη από 31 επιστήμονες από 14 διαφορετικές χώρες κατέληξε στο συγκεκριμένο συμπέρασμα μετά από ανασκόπηση της διαθέσιμης επιστημονικής βιβλιογραφίας. Η IARC αναφέρει ότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέχρι το 2004, ο κίνδυνος εμφάνισης γλοιώματος αυξήθηκε κατά 40% στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, σε άτομα δηλαδή που χρησιμοποιούσαν τα κινητά για 30 λεπτά ημερησίως για 10 χρόνια. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις των κινητών ενισχύεται και από την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια το 2010, όπου αποδεικνύεται ότι τα όρια που έχει θέσει ο ΠΟΥ είναι υψηλά και δεν προστατεύουν επαρκώς την ανθρώπινη υγεία και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξημένη χρήση των κινητών με τον αριθμό τους να ανέρχεται στα 5 δισεκατομμύρια σε σχέση με τα 720 εκατομμύρια το 2000. Με δεδομένη την κατάταξή της ακτινοβολίας τους, ως πιθανώς καρκινογόνα, κρίνεται αναγκαία με βάση την κατοχυρωμένη στη Συνθήκη της Λισσαβόνας “αρχή της προφύλαξης”, η μείωση των ορίων έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή