σε ,

Νέοι κίνδυνοι απο τα πλυντήρια ρούχων

Τον ρόλο των πλυντηρίων ρούχων στη ρύπανση των ωκεανών θέτει υπόψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, με γραπτή ερώτησή του. Τα λύματα των πλυντηρίων ρούχων που περιέχουν μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια (<1mm) που απελευθερώνονται από τα συνθετικά υφάσματα κατά την πλύση τους, ρυπαίνουν το θαλάσσιο περιβάλλον και μέσω της τροφικής αλυσίδας μεταφέρονται στον άνθρωπο με άγνωστες επιπτώσεις για την υγεία.Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης έκανε τις εξής δηλώσεις:

Έρευνα που διεξήχθη σε 18 παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο από τους πόλους έως και τον ισημερινό αποκαλύπτει τη ρύπανση των παράκτιων περιοχών από πλαστικά μικροσωματίδια υλικών όπως ακρυλικό, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πολυαμίδιο και πολυεστέρας. Σημαντική πηγή προέλευσης των μικροπλαστικών είναι τα λύματα των πλυντηρίων που περιέχουν ίνες ρούχων καθώς από ένα και μόνο ρούχο απελευθερώνονται περισσότερες από 1900 ίνες σε κάθε πλύση. Με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στις ακτές πυκνοκατοικημένων περιοχών οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η κατάποση μικροπλαστικών μέσω της τροφικής αλυσίδας συνιστά πιθανή δίοδο για τη μεταφορά ρυπαντών, μονομερών και άλλων ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία.

Η ρύπανση από τα μικροπλαστικά αναμένεται να αυξηθεί λόγω της αλματώδους αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της ολοένα και πιο συχνής χρήσης των συνθετικών υφασμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υποχρεώσει τις βιομηχανίες κατασκευής πλυντηρίων και συνθετικών υφασμάτων να αποτρέψουν την απελευθέρωση των μικροπλαστικών από τα λύματα. Παράλληλα, σημαντική κρίνεται και η υποστήριξη της έρευνας για την ανάπτυξη μεθόδων απομάκρυνσης των μικροπλαστικών από τα λύματα και η διεξαγωγή ανεξάρτητων μελετών για την εκτίμηση των επιπτώσεων τους στην ανθρώπινη υγεία.”