σε

Να αποζημιώσει η ΕΕ του αλιείς της Βόρειας Ελλάδας για τις ζημιές από το φυτοπλαγκτόν

Μέτρα για την οικονομική στήριξη των αλιέων που πλήττονται από την εμφάνιση του φαινομένου του φυτοπλαγκτόν το οποίο πλήττει την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή που περικλείεται από το Στρυμωνικό Κόλπο μέχρι την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και τη Λήμνο, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτηση που κατέθεσε, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης – μέλος των επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο επιφέρει σημαντική οικονομική ζημία στους αλιείς της περιοχής. Συγκεκριμένα οδηγεί στη δημιουργία αιωρούμενων οργανικών συσσωματωμάτων τα οποία προσκολλώνται στα αλιευτικά εργαλεία με συνέπεια την καταστροφή των εργαλείων και την αποτροπή της αλίευσης λόγω της φωσφόρισης που δημιουργείται.

Με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε τα εξής: «Σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελληνική αλιεία, απαιτείται η υγιής στήριξη των αλιέων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές αντιξοότητες αλλά και να αλλάξουν, σε πολλές περιπτώσεις, τις αλιευτικές πρακτικές τους. Η ζωή στη θάλασσα απειλείται. Και απειλείται τόσο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες στη στεριά όσο και από υπεραλίευση. Αν και τα αλιεύματα συνεχώς μειώνονται, οι δυνατότητές μας να τα αλιεύουμε διαρκώς αυξάνονται, οδηγώντας σε προδιαγεγραμμένη κατάρρευσή τους. Μαζί τους όμως, θα καταρρεύσει και η αλιεία. Χρέος μας είναι να εξασφαλίσουμε την αρμονική λειτουργία μας στο περιβάλλον από το οποίο εξαρτώμαστε και οι αλιείς θα πρέπει να έχουν όλη την απαραίτητη στήριξη στη διαδικασία αυτή».